IN MEMORIAM - BRANKO KUNA


IN MEMORIAM - BRANKO KUNA

In memoriam

Branko Kuna

14. studenoga 1965. ‒ 4. siječnja 2018.

 

Iznenadnim i preranim odlaskom izv. prof. dr. sc. Branka Kune hrvatska je smrt, matoševski rečeno, još jednom pokazala da ima „dobar ukus“, sve njegove suradnike, kolege i studente ostavila je u nevjerici, a mnoge profesorove ideje, radove i projekte zatekla je nedovršene.

Profesor Branko Kuna bio je plodan i svestran znanstvenik, jezikoslovac koji je svojim intenzivnim radom zadužio Filozofski fakultet u Osijeku, ali i kroatistiku. Cijeli svoj profesionalni vijek posvetio je, kako ga je profesor često nazivao i opisivao na svojim predavanjima, „najmoćnijem ljudskom oružju“ ‒ jeziku. Zapošljava se 1991. na Hrvatskom radiju Radio postaji Osijek na mjestu lektora i novinara; krajem 1993. prelazi u Osnovnu školu Svete Ane u Osijeku gdje radi kao profesor hrvatskoga jezika te upisuje poslijediplomski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na Odsjek za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga (tada Pedagoškoga) fakulteta u Osijeku u zvanju asistenta primljen je 1997. godine. Magistrirao je 1999., a doktorirao 2003. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Njegovi kvalifikacijski radovi teorijski i metodološki vezani su uz formalne teorije jezika, točnije uz generativnu gramatiku, ali znanstvena znatiželja usmjerila ga je i prema uporabnim jezičnim teorijama te su mnogi njegovi noviji radovi posvećeni temama iz pragmalingvistike i sociolingvistike.

Branko Kuna bio je sveučilišni profesor, nastavnik i mentor ‒ odgojitelj i savjetnik ‒ u najplemenitijem smislu, ne zanemarujući ni u jednom trenutku svojega sveučilišnog profesionalnoga puta nijedan aspekt posla. S jednakim je žarom tako pristupao znanstvenom opisu hrvatskoga jezika na svim njegovim razinama, ali i nastavi, odnosno studentima, pomno planirajući predavanja, osmišljavajući zanimljive i aktualne seminarske teme te iznavljajući popise literature za svoje kolegije Teorija jezika, Tvorba riječi u hrvatskome jeziku i Pragmalingvistika iz godine u godinu… Bio je zahtjevan profesor, ali samo zato što je svoje studente učio da razmišljaju i kritički, ali uvijek znanstveno utemeljeno, promišljaju o aktualnim jezičnim temama i pitanjima. Njegova posvećenost studentima rezultirala je, između ostaloga, dvama zbornicima studentskih radova kojima je bio urednik: 2006. objavljena je Jezična utakmica, a 2017. Jezik između redaka.

Unatoč plodnom znanstvenom radu, profesor Kuna nikada nije smetnuo s uma da znanost nije i ne može biti sama sebi svrha pa su važno mjesto u njegovu radu zauzimale i aktivnosti popularizacije znanosti, najčešće popularno-znanstvenim predavanjima u osnovnim i srednjim školama u Slavoniji.

Kolege jezikoslovci, kroatisti te studenti profesora Kune, iako zatečeni njegovom preranom smrću, ipak nisu ostavljeni na kroatističkoj vjetrometini jer iza tog svestranog i plodnog znanstvenika ostaje pedesetak znanstvenih radova objavljenih u domaćim i inozemnim časopisima te jedna autorska knjiga posvećena predikatnoj posvojnosti u hrvatskome jeziku. Profesor je svojim najbližim suradnicima „ostavio“ i dva zadatka! Prvi je zadatak održati i u budućnosti kontinuitet međunarodnoga znanstvenog skupa „Hrvatski sintaktički dani“ kojemu je profesor Kuna idejni začetnik i pokretač, a u svibnju ove godine održat će se šesti put. Drugi je zadatak teži, bremenit iskrenom i snažnom profesorovom emocijom ‒ ljubavlju prema njegovu gradu Osijeku! Naime, svoje posljednje objavljene znanstvene radove profesor Kuna posvetio je jeziku Osječana, a njegova želja i ideja za sljedeći znanstveni projekt bila je upravo velika monografija o osječkom gradskom govoru. Ta ideja njegovim suradnicima ostaje u nasljeđe kao obaveza, ali i kao podsjetnik da se ljubav prema važnim životnim „stupovima“ izražava srcem, ali i riječima!

 

Ana Mikić Čolić