2. jesenski ispitni rok SKIČ 1 i 2, IIIS 1 i 2, HN, HB


Odsjek za informacijske znanosti

2. jesenski ispitni rok iz kolegija:

Hrvatsko novinstvo
Hrvatske bibliografije
Informacijski izvori i službe 1 i 2
Sociologija knjige i čitanja 1 i 2

održat će se u četvrtak, 14.09.2017. u 8:00 sati, u prostoriji 56