infodaska


Odsjek za informacijske znanosti

Studentska konferencija InfoDASKA

Klub studenata informacijskih znanosti Libros Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku organizirao je studentsku konferenciju pod nazivom InfoDASKA 2015, koja se održava već osmu godinu za redom. Konferencija se održala 15. i 16. svibnja 2015. godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Središnja tema InfoDASKA 2015 je Informacijske ustanove - trendovi i prilagodbe. Svrha konferencije je razmjena iskustava, znanja te razrada problematike o poslovanju informacijskih ustanova. Osim edukacijskog karaktera, konferencija također omogućuje izravno upoznavanje i komuniciranje s osobama istoga znanstvenog područja. Podteme InfoDASKA 2015:

Trendovi vezani uz tehnološke promjene

Ova podtema fokusirana je na automatizaciju poslovanja, odnosno na uporabu tehnologije u poslovanju informacijskih ustanova. Također, podrazumijeva i načine očuvanja informacija koje nose određeni dokumenti – prijenos zbirki na digitalni medij i slično.

Trendovi vezani uz društvene promjene

Ova podtema odnosi se na nove načine razmjene informacija – pružanje informacija kroz društvene mreže. Podtema stavlja naglasak i na slobodan pristup informacijama. Osim toga, podrazumijeva i načine zadovoljenja korisničkih potreba, ne samo korisnika koji dolaze u određenu informacijsku ustanovu, nego i udaljenih korisnika – korisnika koji pristupaju informacijskim ustanovama preko računala.