Klub studenata Libros


Odsjek za informacijske znanosti

Libros - Klub studenata informacijskih znanosti

Libros je naziv Kluba studenata informacijskih znanosti. Klub je utemeljen 2003. godine od strane studenata knjižničarstva s tadašnje Katedre za knjižničarstvo. Danas ga vode studenti Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta pri Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku Klub je osnovan u svrhu promicanja knjižničarstva i informacijskih znanosti. Osim toga, skrbimo za ostvarivanje obrazovnih, društvenih, kulturnih i drugih interesa studenata i pomažemo studentima u ostvarivanju prava posredovanjem u komunikaciji između njih i upravnih tijela sveučilišnih i drugih institucija.

Djelujemo na način da poštujemo različitosti stavova, misli i ideja, sloboda izbora, samostalnost organizacije u radu, javnost i demokratičnost mišljenja te odgovornost pojedinca i organizacije za rad.

Organiziramo stručne izlete, putovanja, skupove i seminare te na taj način utječemo i na kvalitetu studija. Također, sudjelujemo u radu Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta pri Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku te se povezujemo i surađujemo s drugim studentskim i sličnim organizacijama na Fakultetu, Sveučilištu te šire u Hrvatskoj.

Članstvo u Klubu je dobrovoljno. Redovnim članom mogu postati svi studenti i apsolventi koji studiraju informacijske znanosti na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Izvanrednim članom kluba mogu postati svi diplomirani studenti informacijskih znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku, te svi redovni studenti Filozofskog fakulteta. Međutim, dobrodošli su i studenti s drugih katedri i odsjeka te svi oni koji su zainteresirani za suradnju.

Članovi Librosa sudjeluju u organizaciji različitih konferencija. Predstavljali su svoje radove i istraživanja na međunarodnom simpoziju Bobcatsss, organiziraju te sudjeluju na studentskoj konferenciji InfoDaska i u organizaciji konferencije Lida.

Kontaktirati nas možete na libros.ffos@gmail.com

Predsjednica Librosa je Lana Horvatić, 2. godina preddiplomskog studija, lhorvatic@ffos.hr

Zamjenica je Ivona Palko, 2. godina preddiplomskog studija, ipalko@ffos.hr

Tajnica je Tea Miličević, 1. godina preddiplomskog studija, tmilicevic@ffos.hr