LIDA


Odsjek za informacijske znanosti

LIDA-Libraries in the digital age

LIDA je međunarodna konferencija čije teme obuhvaćaju promjene i izazove pred kojima se nalaze knjižnice i informacijski sustavi u digitalnom dobu. Svaka konferencija ima jednu glavnu temu koja je podijeljena na 2 dijela, od kojih prvi dio obuhvaća istraživanja vezana uz glavnu temu, a drugi dio podrazumijeva primjenu tematike u praksi. U organizaciji LIDA konferencije sudjeluju Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru (Martina Dragija Ivanović), Odsjek za informacijske znanosti Sveučilišta u Osijeku (Sanjica Faletar Tanacković) i Sveučilište Rutgers (Marie Radford i Ross Todd). Od 2000. do 2009. godine LIDA se održavala jednom godišnje u Dubrovniku i na Mljetu, a od 2010. godine održava se svake druge godine u Zadru. Na LIDA konferenciji okupljaju se istraživači i praktičari iz cijeloga svijeta kako bi raspravljali o najnovijim trendovima u području knjižničnih i informacijskih znanosti.

Prva LIDA 2000. godine bila je posvećena temi Positioning libraries on the Internet and using Internet in libraries. Godine 2001. teme konferencije bile su The Internet: ethics and legal issues i Information services - practice and research. Teme LIDA-e 2002. godine bile su Integrating information seeking and IR i Information services - practice and research. Na LIDA-i 2003. godine raspravljalo se o temama WWW and information retrieval i WWW and libraries. Godine 2004. teme konferencije nosile su naziv Human information behaviour i Competences for digital libraries. Teme konferencije 2005. godine bavile su se pitanjem What can digital libraries do that traditional cannot? Or do in addition? i temom Building a small digital library and digital library network. Godine 2006. prva tema konferencije bila je Cultural, social and institutional effects and place of digital libraries, a druga Building a digital library for children and young adults. Teme LIDA-e 2007. godine bile su Users and use of digital libraries te Economics and digital libraries. Teme konferencije 2008. godine bile su Education and training in digital libraries i Reference in digital environments. Na LIDA-i 2009. godine raspravljalo se o sljedećim temama: Reflections - Changes brought by and in digital libraries in the last decade i Heritage & digital libraries - digitization, preservation, access. Godine 2010. teme LIDA konferencije nosile su naziv Digital scholarship: support by digital libraries i Digital natives: challenges & innovations in reaching out to digital born generations. Teme LIDA konferencije za 2012. godinu bile su: Changes in the world of library services: Evolution and innovation i Changes in the world of electronic resources: Information and digitization. LIDA 2014. godine bila je posvećena temama Qualitative methods in assessing libraries, users, & use: applications, results te Altmetrics - new methods in assessing scholarly communication and libraries: issues applications, results.