Nakladništvo-trendovi i konteksti


Odsjek za informacijske znanosti

NAKLADNIŠTVO - TRENDOVI I KONTEKSTI

Međunarodnu konferenciju “Nakladništvo – trendovi i konteksti" organiziraju Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i Udruga Sa(n)jam knjige u Istri uz pokroviteljstvo i financijsku potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Konferencija se održava u sklopu sajma knjige i autora "Sa(n)jam knjige" u Puli koji se uvrstio u niz svjetskih knjiških sajmova koji potiču razmjenu praktičnih nakladničkih iskustava, propituju mogućnosti primjene modernih tehnologija i općenito nove tendencije u nakladničkom poslovanju te podupiru praktično i znanstveno istraživanje nakladništva kao iznimnog društvenog fenomena.

Prva po redu konferencija (2013.) bila je posvećena dvjema glavnim temama. Prva tema Vrijednost sadržaja bavila se pitanjem sadržaja kao simboličkog, intelektualnog, ali i financijskog kapitala koji se danas, zahvaljujući novim tehnologijama i mudrim modelima gospodarenja, može revitalizirati i iznova prodati ili isporučiti u različitim oblicima, na različitim platformama i višekratno prodavati. Druga tema Uspješni poslovni modeli u elektroničkom nakladništvu: novi sadržaji i revitalizacija starih sadržaja, platforme za distribuciju nakladničkih sadržaja nastojala je aktualizirati nevoljkost nakladnika na malim tržištima da prihvate i razvijaju nove poslovne modele, posebice one koji se odnose na elektroničko nakladništvo.

Druga konferencija održana je 2014. godine u Puli, a tema je bila Digitalni autori i elektroničke knjige. Na konferenciji se raspravljalo o tome postoji li novi, digitalni autor i kako se takav autor ponaša u novom društvenom okružju koje omogućuje raznolike i inovativne autorske prakse, mijenja li se status autorskog djela u digitalnom okružju, posebice s obzirom na aspekte njegove zaštite i arhiviranja i je li proučavanje nakladništva teorijski i metodološki dovoljno zrelo da bi zadovoljavajuće kontekstualiziralo i analiziralo suvremene trendove.