Naslovnica


Odsjek za informacijske znanosti

 

Voditelj Odsjeka: izv. prof. dr. sc. Boris Badurina

Zamjenica voditelja Odsjeka: izv. prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković

Koordinatorica za znanost: doc. dr. sc. Anita Papić

ECTS koordinatorica (jednopredmetni studij): prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog

ECTS koordinatorica (dvopredmetni studij): izv. prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković

Mrežna administratorica: doc. dr. sc. Anita Papić

 

Dodijeljene teme završnih radova u ak. god. 2017./2018.

Dodijeljene teme diplomskih radova u ak. god. 2017./2018.

Obavijest studentima informatologije-pomaknute crte na rang-listama

Datum objave: 12.12.2018.


Obavještavamo Vas kako su odlukom Povjerenstva za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti danas pomaknute crte na rang-listama za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2018./2019.

Odluka o pomicanju crta na rang-listama donosi se u skladu s člankom 7. stavkom 11. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine broj, 78/2018.).

Rang-liste dostupne su na poveznici  https://stemstipendije.mzo.hr/.  

Studenti svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom pristupaju Sustavu državnih STEM stipendija na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/ te svojom identifikacijskom oznakom provjeravaju svoje mjesto na rang-listi.

Studenti koji su na rang-listi u sklopu kvote za određeno područje i godinu studija, odnosno iznad praga za ostvarivanje prava na stipendiju, obavijestit će se na adresu elektroničke pošte da su ostvarili pravo na državnu stipendiju. Zaprimanje e-poruke nije preduvjet za ostvarivanje prava na državnu STEM stipendiju te svi studenti, neovisno o zaprimanju predmetne obavijesti, mogu svoje podatke provjeriti na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/.

Ako student koji je ostvario pravo na državnu STEM stipendiju želi prihvatiti stipendiju, nužno je da do srijede 19. prosinca 2018. godine do 12 h na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/, kojoj pristupa prijavom sa svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom, označi izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja, prihvati Uvjete stipendiranja te da upiše svoj IBAN žiroračuna. Prihvaćanje uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora. 

Ako u navedenom roku student ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da ne prihvaća državnu stipendiju te će obavijest o ostvarivanju prava na državnu stipendiju dobiti sljedeći student na rang-listi ispod praga do ispunjenja kvote.

Sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine broj, 78/2018.) izrađeno je ukupno osam rang-lista, odvojeno za svako područje te u svakom području posebno za studente prve godine, a posebno za studente viših godina.

 Izdvojena je rang-lista za one studente koji su pravo na ovu stipendiju ostvarili na temelju članka 6. stavka 11. Pravilnika u kojem se propisuje kako svakom visokom učilištu koje izvodi studijske programe u STEM područjima znanosti pripada najmanje jedna stipendija za studente prve godine i jedna za studente ostalih godina u pojedinom području.

Dodatno ih možete uputiti da redovito prate mrežne stranice Ministarstva te službenu Facebook stranicu Državne STEM stipendije za sve dodatne informacije.  

Za sve ostale informacije možete se obratiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja na stem-stipendije@mzo.hr.

Best Student Research Paper Award 2019 - IFLA/DE GRUYTER

Datum objave: 05.12.2018.


Za nagradu Best Student Research Paper Award 2019 se mogu prijaviti studenti koji su trenutno upisani na diplomski ili poslijediplomski studij ili su završili diplomski ili poslijediplomski studij unazad 24 mjeseca od datuma zatvaranja ovog natječaja 30. lipnja 2019. godine. Studenti su pozvani prijaviti članak na engleskom jeziku od cca. 5000 - 7000 riječi (bez sažetka i popisa literature) koji uključuje istraživanje, studiju slučaja ili primjer dobre prakse. Tema članka nije određene, ali treba biti značajna za današnje informacijske stručnjake. Najbolji članak će biti odabran od strane neovisnog panela informacijskih stručnjaka. Nagrađeni članak će biti objavljen u četvrtom svesku u 2019. godini časopisa Libri. Autor nagrađenog članka će osvojiti 500 eura i pretplatu na časopis Libri za 2020. godinu. Rukopisi trebaju biti poslani na http://mc.manuscriptcentral.com/libri.

Dodatne upute pročitajte na http://www.degruyter.com/view/supplement/s18658423_Instructions_for_Authors_en.pdf. Sve prijave trebaju na naslovnici sadržavati: ime ustanove na kojoj je student upisan, stupanj koji je student završio ili treba završiti, datumi od kada je student upisan na odgovarajući studij ili ga je završio, predmet u okviru kojega je članak izrađen, datum kada je članak napisan.

Dodatni natječaj za Erasmus+ mobilnost STUDENATA za stručne prakse

Datum objave: 21.11.2018.


Sveučilište u Osijeku  objavilo je dodatni natječaj za dodjelu financijskih potpora iz programa ERASMUS+ za individualnu mobilnost studenata u svrhu obavljanja stručne prakse u inozemstvu. Natječaj, upute za prijavu na dodatni natječaj i provedbu mobilnosti te prijavni obrasci dostupni su na web stranici:

http://www.unios.hr/erasmus-ka1-mobilnost-2017-2018/

Rok za prijavu na ovaj dodatni natječaj nije posebno određen, studenti se mogu prijaviti bilo kada, a najkasnije do kraja veljače 2019. Zbog dostupnosti financijskih sredstava, sve prijave studenata  u pravilu se mogu odobriti za financiranje. Ako bude zainteresiranih studenata za prijavu, važno je naglasiti da se u okviru ovog dodatnog natječaja odobravaju stipendije za stručne prakse koje studenti mogu realizirati do 31.05.2019.