Naslovnica


Odsjek za informacijske znanosti

Mentorski sastanak kod izv. prof. dr. sc. Sanjice Faletar Tanacković

Datum objave: 23.10.2018.


Mentorski sastanak održat će se u srijedu, 24. 10. 2018. u sobi 77 u 12 sati za 2. godinu preddipl. studija (Galić Ana-Kristina, Garić Mislav), u 12:15 sati za 1. godinu dipl. studija (Čevapović Rea, Čepčar Antonela) te u 12:30 za 2. godinu dipl. studija (Grgić Ivona, Eskić Endrina, Glavačević Mislav). 

Mentorski sastanak - Žolt Vačora, asistent

Datum objave: 22.10.2018.


Pozivaju se studenti Gams Nikolina, Glumac Martina, Grgić Lucija, Grgić Marija, Huskić Antonija, Ištoković Patricia, Jajtić Anita, Javorović Luka na mentorski sastanak koji će se održati 29.10.2018. u 10:00 sati u sobi 47.

Mentorski sastanak - Mirna Gilman Ranogajec, asistentica

Datum objave: 19.10.2018.


Pozivaju se studenti: Iva Karača, Ana Kljajić, Karla Knežević, Barbara Korman, Antun Šestak, Maja Šimenić, Anamaria Funduk, Elizabeta Kotromanović da dođu na mentorski sastanak koji će se održati 26.10. u 14:30 u kabinetu 92 (potkrovlje).

Mentorski sastanak - Ines Hocenski, asistentica

Datum objave: 17.10.2018.


Pozivaju se studenti (Buljan, Ćukac, Ćulap, Fleis, Vitić, Rajnović, Šarlija, Žilić, Talan, Ružolčić i Tatar) da dođu na mentorski sastanak koji će se održati 24.10. u 9:30 u kabinetu 92 (potkrovlje). 

Mentorstvo - studenti prve godine preddiplomskog studija

Datum objave: 03.10.2018.


Studentima prve godine preddiplomskog studija su dodijeljeni mentori prema popisu OVDJE.