Poslanje i cilj


Odsjek za informacijske znanosti

 

POSLANJE ODSJEKA ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Trajni je izazov Odsjeka za informacijske znanosti usavršavanje studijskih programa koji će usmjerenjem na nove tehnologije, interdisciplinarna istraživanja i nove znanstvene discipline odgovoriti zahtjevima vremena u kojemu živimo. Naše se suvremeno okružje sve češće naziva razdobljem informacijskog društva. Znanstvenoistraživački i nastavni rad na Odsjeku usmjeren je ponajprije prema poticanju interdisciplinarnih istraživanja vezanih uz fenomen toga društva. Možda i važnije, među našim je temeljnim zadaćama sagledavanje i unaprjeđivanje kvalitete ljudskog života, pri čemu se posebna pozornost pridaje ulozi informacijskih stručnjaka u promicanju svekolike pismenosti, njegovanju navika kritičkog čitanja, osiguranju pristupa relevantnim informacijama i uopće izgradnji društva u kojemu će mogućnosti informacijske tehnologije obogatiti i poslovanje i slobodno vrijeme građana. Naš je cilj kvalitetna informacijska pismenost građana. Odsjek za informacijske znanosti nije u službi informacijskog društva. On to društvo propituje, kritički vrednuje te traži i nudi smjernice koje će pomoći njegovu razvoju i usavršavanju. Odsjek inzistira na visokim etičkim načelima vezanima uz prijenos znanja i informacija.

 

CILJ STUDIJA 

Temeljni je cilj studija na Odsjeku za informacijske znanosti osigurati studentima izobrazbu koja će im omogućiti da postanu vrhunski stručnjaci u polju informacijskih znanosti. Naš je cilj odazvati se golemim potrebama za kompetentnim informacijskim stručnjacima koji će samostalno odgovarati novim, sve većim i sve kompleksnijim izazovima društva 21. stoljeća.

 

NAŠ PRISTUP:
MULTIDISCIPLINARNOST, KOMPARATIVNOST I SUVREMENOST

Golema i neprocjenjiva prednost studija Odsjeka za informacijske znanosti jest multi- i interdisciplinarni pristup problematici informacijskih znanosti. Studijski programi Odsjeka za informacijske znanosti povezuju niz znanstvenih polja i područja nudeći teme poput povijesti knjige, sociologije čitanja, metoda pohrane i zaštite pisanog naslijeđa, baza podataka, organizacije informacija, teorija klasifikacije, sve do suvremenog e-nakladništva, grafičkog i web-dizajna, web-programiranja, digitalizacije itd. Odsjek inzistira na komparativnom pristupu. Izdvojene znanstvene discipline danas se ne mogu nositi s kompleksnošću suvremenog društva. Stoga Odsjek poziva i potiče studente različitih profila na daljnje usavršavanje na našemu diplomskom studiju.
Praćenjem suvremenih trendova, primjenom modernih nastavnih metoda, ozbiljnim mentorskim pristupom, organiziranjem gostujućih predavanja vodećih svjetskih informacijskih stručnjaka, poticanjem studenata na samostalan rad i inzistiranjem na odgovornosti akademske zajednice u suvremenom društvu Odsjek za informacijske znanosti nudi program za 21. stoljeće.