Povijest


Odsjek za informacijske znanosti

Današnji Odsjek za informacijske znanosti na Filozofskom fakultetu u Osijeku izrastao je iz Katedre za knjižničarstvo tadašnjeg Pedagoškog fakulteta u Osijeku koja je počela s radom akademske godine 1998./1999. na dva studija: redovnom dodiplomskom dvopredmetnom (četverogodišnjem) studiju knjižničarstva u trajanju od četiri godine (8 semestara) i dopunskom dvogodišnjem izvanrednom studiju knjižničarstva u trajanju od dvije godine (4 semestra). Dopunski je studij bio otvoren samo za one osobe koji su posjedovale VSS i radile u knjižnicama bez odgovarajućeg stručnog zvanja na radnim mjestima diplomiranih knjižničara.

Prelaskom na bolonjski sustav obrazovanja oba su se studija ugasila, a Katedra za knjižničarstvo prerasla je u Odsjek za informacijske znanosti. Od 2005., u skladu s bolonjskim procesom, izvode se i novi studijski programi, Jednopredmetni preddiplomski i diplomski studiji informatologije. Odsjek za informacijske znanosti priredio je i izvodio u suradnji s Odjelom za knjižničarstvo Sveučilišta u Zadru i Odsjekom za kulturnu baštinu i izvedbene umjetnosti Sveučilišta u Parmi Združeni diplomski studij „Pisana baština u digitalnome okruženju“. 2015. studijski programi izmijenjeni su na diplomskoj razini te je danas u dvopredmetnoj kombinaciji moguće studirati diplomske studije informatologije, informacijske tehnologije i nakladništva.

Odsjek za informacijske znanosti bio je nositelj triju znanstvenih projekata koje je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa: Vrednovanje knjižničnih službi i usluga: narodne i akademske knjižnice, Digitalna knjižnica hrvatske baštine tiskane do 1800.: izvedbene pretpostavke i Knjižna baština u fondovima hrvatskih knjižnica: izazovi otkrivanja i interpretacije. Suorganizator je međunarodne konferencije Libraries in the Digital Age koja se održava od 2000. godine te međunarodne konferencije Publishing Trends and Contexts koja se održava od 2013. Suizdavač je časopisa Libellarium: časopis za istraživanje pisane riječi, knjige i baštinskih ustanova koji izlazi od 2008. godine. Sudionik je COST-projekta E-READ: Evolution of Reading in the Age of Digitisation.

Pozitivna i bogata iskustva Odsjeka za informacijske znanosti proizlaze iz sljedećih snaga: kvalitetno osoblje širokih, interdisciplinarnih interesa i obrazovanja, potkrijepljenost nastave znanstvenom i stručnom djelatnošću, timski rad, dobra informiranost i komunikacija među članovima Odsjeka te korištenje suvremenih nastavnih metoda i alata za e-učenje.