Projekti


Odsjek za informacijske znanosti

 

Odsjek za informacijske znanosti pokrenuo je, odnosno sudjeluje u realizaciji sljedećih projekata:

 • Informacijske potrebe oboljelih od Alzheimerove bolesti i članova njihovih obitelji

  Interdisciplinarni projekt izv. prof. dr. sc. Sanjice Faletar Tanacković i prof. dr. sc. Kornelije Petr Balog s Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Osijek pod nazivom “Informacijske potrebe oboljelih od Alzheimerove bolesti i članova njihovih obitelji” jedan je od 37 projekata koje je Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku odlučio financirati u okviru Internog natječaja za prijavu znanstvenoistraživačkih i umjetničkih projekata UNIOS – ZUP 2018.

  U okviru projekta provest će se istraživanje kojim će se utvrditi financijska, socijalna, mirovinska, nasljedna, zdravstvena i druga prava osoba oboljelih od Alzheimerove bolesti (AB) i članova njihovih obitelji te ispitati njihove informacijske potrebe i utvrditi obrasci ponašanja pri traženju potrebnih informacija. Budući da u Hrvatskoj ne postoje stručnjaci koji su specijalizirani isključivo za AB, u okviru predloženog projekta okupili su se po prvi puta istraživači iz različitih znanstvenih disciplina relevantnih za ovu problematiku s informacijskog, pravnog i medicinskog aspekta (mr. sc. Silvija Dološić, predsjednica udruge Memoria, Osijek; prof. dr. sc. Sanda Erdelez, University of Missouri, SAD; prof. dr. sc. Renata Perić, Pravni fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku; dr. sc. Snježana Stanarević Katavić, poslijedoktorand, Filozofski fakultet Osijek te doc. dr. sc. Sanda Škrinjarić-Cincar, Medicinski fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku).

 • EUROPEAN INFORMATION SCIENCE EDUCATION: ENCOURAGING MOBILITY AND LEARNING OUTCOMES HARMONIZATION  (EINFOSE)

  Erasmus +  financiran projekt  2016-1-HR01-KA203-022180

  Ključne aktivnosti 2 - Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse, aktivnost Strateška partnerstva

  Početak projekta: 1. listopada 2016. godine

  Kraj projekta: 30. rujna 2018. godine

  Glavni koordinator: prof. dr. sc. Tatjana Aparac-Jelušić, Filozofski fakultet Osijek

  Članovi projekta s našeg Odsjeka su: prof. dr. sc. Tatjana Aparac-Jelušić (glavni koordinator projekta), prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog, izv. prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković, doc. dr. sc. Maja Krtalić, doc.dr. sc. Boris Badurina i doc. dr. sc. Boris Bosančić.

  Partneri na projektu su:

  Hoegskolan i Boras, Sweden (http://www.hb.se)

  Stiftung Universität Hildesheim, Germany (www.uni-hildesheim.de)

  Universität Graz, Austria (http://www.uni-graz.at)

  Univerzitet v Ljubljani, Slovenia (http://www.uni-lj.si)

  Universitá di Pisa, Italia (http://www.unipi.it)

  Universitat de Barcelona, Spain (http://www.ub.edu)

  Hacettepe Universitezi, Turkey (www.hacettepe.edu.tr)

  Mrežna stranica projekta je: http://sokrat.ffos.hr/einfose/

 • COST projekt - ARKWORK- Archaeological practices and knowledge work in the digital environment (COST Action number:  CA15201), sudionica projekta: izv. prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković, SAŽETAK PROJEKTA 
 • ISTRAŽIVANJE INFORMACIJSKOG PONAŠANJA MLADIH PRI PRETRAŽIVANJU ZDRAVSTVENIH INFORMACIJA PUTEM MOBILNIH UREĐAJA

  Projekt financiran od strane Sveučilišta J. J. Strossmayera u 2016. godini.

  Voditelj projekta: doc. dr. sc. Ivana Martinović

  Gost istraživač: Sung Un Kim, Catholic University of America, Washington D.C., U.S.A., School of Arts and Sciences, Department of Library and Information Science

  Suradnici na projektu: dr. sc. Snježana Stanarević Katavić, poslijedoktorandica, Sara Bakota, studentica, Nikolina Begović, studentica i Zvonimir Starčević, student

  Opis projekta: U okviru projekta provest će se istraživanje kako mladi pretražuju i vrednuju zdravstvene informacije dobivene putem mobilnih uređaja (pametnih telefona i tablet računala). Istraživanje će ukazati na moguće poteškoće u vrednovanju zdravstvenih informacija na koje mladi nailaze te će se doći do odgovora kakvi su informacijski sustavi za pretraživanje zdravstvenih informacija mladima potrebni, također u kojoj je mjeri i u kojim segmentima potrebno podizanje razine informacijske pismenosti mladih.

 • High-Performance Modelling and Simulation for Big Data Applications (cHiPSet) - ICT COST Action IC140

          Sudionica projekta: doc. dr. sc. Anita Papić