UKIZ; UDK; UKIZ; Katalogizacija - rezultati


Odsjek za informacijske znanosti

UKIZ (za prolaz je potrebno ostvariti min. 18/30 bodova)

Orihovac 22/30

Ilić 26/30

Silika 21/30

Kraljik 29/30

Pavić 15,5/30

Szombatelyi 25/30

Katavić 20/30

Amidžić 25/30

Katalogizacija (za prolaz potebno min. 18/30 bodova)

Mihaljević 12/30

Vavetić 12/30

UDK teorija (za prolaz potrebno min. 18/30 bodova)

Stojadinović 15/30

Bajić 15,5/30

Rečić 19/30

Šoštarić 19/30

Krvavica 19,5/30

Tustanić 21,5/30

Horvat 18/30

Dežić 21,5/30

Konjevod 21/30

UDK praktično (za prolaz je potrebno min 24/40)

Stojadinović 20/40

KF