Ustroj


Odsjek za informacijske znanosti

 

VODITELJ ODSJEKA 
izv. prof. dr. sc. Boris Badurina

ZAMJENICA VODITELJA ODSJEKA 
izv. prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković

KATEDRA ZA UPRAVLJANJE KNJIŽNICAMA I ORGANIZACIJU INFORMACIJA
izv. prof. dr. sc. Gordana Dukić, predsjednica katedre
dr. sc. Kristina Feldvari, poslijedoktorandica
 
prof. dr. sc. Damir Hasenay, predsjednik katedre
dr. sc. Darko Lacović, poslijedoktorand
Ines Horvat, asistentica
 
KATEDRA ZA POVIJEST KNJIGE, NAKLADNIŠTVO I KNJIŽARSTVO
prof. dr. sc. Zoran Velagić, predsjednik katedre
Ines Hocenski, asistentica