Ustroj


Odsjek za informacijske znanosti

 

VODITELJ ODSJEKA 
doc. dr. sc. Boris Badurina

ZAMJENICA VODITELJA ODSJEKA 
izv. prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković

KATEDRA ZA UPRAVLJANJE KNJIŽNICAMA I ORGANIZACIJU INFORMACIJA
dr. sc. Kristina Feldvari, poslijedoktorandica
 
dr. sc. Darko Lacović, poslijedoktorand
Ines Horvat, asistentica
 
KATEDRA ZA POVIJEST KNJIGE, NAKLADNIŠTVO I KNJIŽARSTVO
prof. dr. sc. Zoran Velagić, predsjednik katedre
Ines Hocenski, asistentica