Virtualna okolina i percepcija stvarnosti: istraživanje utjecaja strukture i karakteristika virtualnog okruženja na ponašanje mladih


Odsjek za informacijske znanosti

Virtualna okolina i percepcija stvarnosti: istraživanje utjecaja strukture i karakteristika virtualnog okruženja na ponašanje mladih

Voditelj projekta: doc. dr. sc. Boris Badurina

Suradnici na projektu: dr.sc. Milijana Mičunović, studenti: Sanja Lapiš, Marta Matijević, Stjepan Horvat, Ivana Turk, Elizabeta Vujnovac; 

Predloženim projektom namjerava se istražiti u kojoj mjeri različite percepcije stvarnosti utječu na ponašanje mladih u virtualnoj okolini. Virtualna i online okruženja omogućavaju izgradnju virtualnog identiteta kao ekstenziju stvarnoga i koji se ne percipira različitim od stvarnoga. S druge strane, ponašanje je često vrlo različito. Pojava tzv. e-nasilja kod osoba koje takvom ponašanju inače nisu sklone samo je radikalan primjer tog nesklada. Istraživanjem se želi ispitati koliko struktura i karakteristike virtualne stvarnosti, odnosno nerazumijevanje stvarnih posljedica djelovanja u virtualnoj okolini, ima utjecaja na razliku u ponašanju u stvarnom i virtualnom okruženju. 

Pretpostavka je ovog istraživanja da struktura i karakteristike online i virtualnog okruženja djelomično uvjetuju ponašanje osobe koje je podložno modifikaciji u odnosu na javnost, tj., anonimnost online/virtualnog identiteta. Također, pretpostavke su i da se različite stvarnosti nikada ne mogu smatrati potpuno odijeljenima, tj. dolazi do njihovog djelomičnog prožimanja kroz prijenos iskustava, ponašanja i mišljenja iz jednog u drugi svijet; kao i da za određene osobe zbilju (stvarnost) čini njegova egzistencijalna stvarnost, a za neke je to upravo online/virtualna stvarnost (bivanje online, stvaranje i održavanje odnosa, komunikacija, razvijanje vještina i sposobnosti i sl.). Glavni ciljevi istraživanja su ispitati koji elementi virtualnog okruženja vrše najveći utjecaj na ponašanje pojedinca te kakvu ulogu u tom procesu ima svijest o virtualnosti okoline.     

Specifični ciljevi:

  • istražiti u kojoj mjeri strukturalni aspekt online/virtualne okoline (mogućnosti povezivanja, stupanj anonimnosti i privatnosti, dubina uranjanja i sl.) uvjetuju ponašanje pojedinca;
  • istražiti u kojoj mjeri društveni aspekt online/virtualne okoline (broj veza, intenzitet i učestalost komunikacije i djelovanja, pritisak okoline, vrijeme provedeno online i sl.) uvjetuje ponašanje pojedinca;
  • istražiti u kojoj se mjeri ponašanje u online/virtualnoj okolini preslikava na ponašanje u fizičkoj stvarnosti;
  • utvrditi specifične obrasce ponašanja koji se pojavljuju u online/virtualnom okruženju, a koji izlaze izvan okvira uobičajenih oblika ponašanja (npr. pretjerana agresivnost i sklonost nasilju).

Razjašnjenjem pojedinih mehanizama moguće je u većoj mjeri iskoristiti pozitivne elemente i umanjiti negativne. Npr. edukacijom omogućiti mladima da iskoriste virtualnu okolinu za izgradnju pozitivne slike o sebi bez negativnih utjecaja po sebe ili druge. 

Ovim se istraživanjem nastoji ukazati na mogućnosti i razinu utjecaja tehnologije društvenih medija i virtualne stvarnosti na ponašanje osobe, kako u virtualnom tako i u fizičkom okruženju, ističući pritom nužnost ozbiljnijeg pristupa samom konceptu, tj. shvaćanja da online i virtualna stvarnost nadilazi granice zabavne industrije te da svoju primjenu mogu pronaći i u društvenim znanostima.

Očekuje se da će rezultati istraživanja biti primjenjivi:

  • u području preveniranja e-nasilja i drugih oblika agresivnog, destruktivnog i antisocijalnog ponašanja u online okruženju;
  • znanstvenicima i stručnjacima iz područja društvenih znanosti (informacijske znanosti, (kiber)antropologija, sociologija, psihologija, pedagogija);
  • stručnjacima i tvrtkama u području računarstva i elektrotehnike (npr. područje projektiranja i programiranja online okruženja, virtualnih okolina i online igara).