Javna nabava


Sukladno odredbama članka 76. stavka 1. , te članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) obavještavamo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima bi se predstavnik javnog naručitelja ili s njime povezane osobe nalazili u odnosu sukoba interesa, odnosno ne postoje gospodarski subjekti s kojima Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________