O ČASOPISU


Jezikoslovlje

 

Jezikoslovlje izdaje Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Cilj mu je promicanje konstruktivnog međudjelovanja teorije i jezičnog opisa, tako što će predstavljati široko zamišljen forum za istraživanja u tradicionalnim jezikoslovnim disciplinama, od fonologije i morfologije, preko sintakse do semantike i pragmatike, kao i radovima koji dijelom zadiru u susjedne discipline. Poduprt međunarodno priznatim Uređivačkim savjetom, časopis će objavljivati priloge koji su zanimljivi široj jezikoslovnoj zajednici te tako odražavati suvremena strujanja u istraživanjima u spomenutim disciplinama unutar najraznovrsnijih teoretskih modela.


Otvorenost časopisa ogleda se i u širokom spektru priloga: izvornim znanstvenim raspravama, preglednim člancima, diskusijama, pregledima knjiga, priopćenjima i izvješćima sa skupova. Izvorne znanstvene rasprave mogu obuhvaćati od 3.000 do 10.000 riječi, a diskusije oko 2.000 riječi. Priopćenja i izvješća o skupovima mogu biti dugačka između 500 i 1.000 riječi, dok prikazi, koji mogu govoriti i o više knjiga, mogu obuhvaćati oko 2.500 riječi. Svaki drugi broj u pojedinim godištima imat će tematski dio koji će prirediti gost urednik. Članci se za objavljivanje primaju na engleskome, njemačkome te hrvatskome.

 

Jezikoslovlje je indeksirano u sljedećim bazama podataka:

 

Central and Eastern European Online Library (CEEOL), CSA Linguistics and Language Abstracts (LLBA), Linguistic Bibliography Online (BLOnline), Linguistics Abstracts, MLA Directory, Germanistik, International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature In the Humanities and Social Sciences (IBR), Bibliographie linguistischer Literatur/Bibliography of Linguistic Literature (BLL), EBSCO.