Bibliometrijske usluge


Knjižnica

Knjižnica po potrebi prikuplja i obrađuje podatke o znanstvenoj produktivnosti nastavnog osoblja FFOS-a u svrhu:

  • višegodišnjeg institucijskog financiranja znanstvene djelatnosti,
  • izrade samoanalize,
  • za University News te
  • izdaje potvrde o indeksiranosti i citiranosti radova u bazama podataka, a za potrebe napredovanja u zvanju, prijave na projekt i sl.