C


Knjižnica

 

Cambridge Journals - Humanities and Social Sciences

Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova

Područje: Društvene znanosti, Humanističke znanosti 

Pravo pristupa: pretplata FFOS

Pristup s fakultetahttps://www.cambridge.org/core 

Pristup od kuće

Lista naslovahttps://www.cambridge.org/core/what-we-publish/journals?sessionId=8B22C16F31A230DEC8AFBCC68C07A9EE.journals 

Kratak opis: elektronička zbirka Cambridge Humanities and Social Sciences obuhvaća 165 naslova časopisa s cjelovitim tekstom za tekuće godište i 10-15 godina unatrag

 

Current Contents Connect (WoS)

Vrsta baze: bibliografska baza

Područje: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti 

Pravo pristupa: nacionalna licenca

Pristup s fakultetahttp://apps.webofknowledge.com/...  

Pristup od kuće

Lista naslova: -

Kratak opis: najpopularnija baza podataka u Hrvatskoj, multidisciplinarna bibliografska baza podataka koja uključuje više od 7000 znanstvenih časopisa, a omogućuje jednostavan pristup bibliografskim podacima i sažecima, kao i pregled sadržaja pojedinog broja časopisa, sažetke autora te podatke o samim autorima i izdavačima