DABAR


Knjižnica

Digitalni akademski arhivi i repozitoriji

Dabar (Digitalni akademski arhivi i repozitoriji) je dio nacionalne e-infrastrukture koja omogućava ustanovama i drugim dionicima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja uspostavljanje i održavanje većeg broja pouzdanih i interoperabilnih institucijskih i tematskih digitalnih repozitorija i arhiva te pohranjivanje različitih digatalnih sadržaja i objekata koji su nastali kao rezultat djelovanja institucije i njezinih zaposlenika.