Informacijsko-referalne usluge


Knjižnica

Pitajte knjižničare

Usluga Pitajte knjižničare Knjižnice Filozofskog fakulteta Osijek je online informacijsko-referalna usluga namijenjena studentima Filozofskog fakulteta u Osijeku, a prvenstveno služi u svrhu pronalaženja odgovarajućih izvora literature za seminarske, završne, diplomske i doktorske radove te u druge svrhe.
Na upite odgovaraju knjižničari pretraživanjem knjižničnih kataloga, lokalne baze podataka i drugih izvora informacija te elektroničkih baza podataka kod nas i u svijetu.
Usluga je ograničena isključivo na korisnike službene mail-adrese Filozofskog fakulteta u Osijeku "@ffos.hr".

Osobni podaci, kao i mail-adresa navedeni u upitu koristit će se isključivo u svrhu odgovaranja na upit i neće biti javno dostupni.
Usluga je dostupna 24 sata na dan, a odgovor se šalje u što kraćem roku putem elektronske pošte.
Knjižnica u odgovorima na upite ne dostavlja skeniranu građu, već isključivo izvore na određenu literaturu dostupnu online ili fizički u Knjižnici.

 

Usluga je dostupna na poveznici http://web.ffos.hr/pitajteknjiznicare/.