Repozitorij Filozofskog fakulteta u Osijeku


Knjižnica

FFOS repozitorij

Na prijedlog knjižnice Filozofskog fakulteta, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, osnovan je institucijski repozitorij Filozofskog fakulteta (FFOS repozitorij) s ciljem/funkcijom arhiviranja intelektualnog sadržaja koji institucija proizvodi u svom radu u elektroničkom obliku.

Trenutno temeljom svoje arhivske funkcije Knjižnica FFOS-a u FFOS-repozitorij pohranjuje ocjenske (završne i diplomske) radove studenata Informacijskih znanosti, Filozofije, Psihologije, Pedagogije, Engleskoga jezika i književnosti, Njemačkoga jezika i književnosti, Hrvatskoga jezika i književnosti, Mađarskoga jezika i književnosti i Povijesti.

Pristup radovima pohranjenim u repozitoriju omogućen je:

  1. znanstveno-nastavnom osoblju FFOS-a putem korisničkoga računa koji se kreira na vlastiti zahtjev, osobnim dolaskom u knjižnicu.
  2. redovnim studentima FFOS-a koji pristup cjelovitom tekstu pojedinog rada mogu zatražiti sa službene mail-adrese @ffos.hr klikom na link Zatraži primjerak, uz navođenje kratkog obrazloženja.
  3. znanstveno-nastavnom osoblju, redovnim studentima drugih fakulteta u Hrvatskoj i inozemstvu, i ostalim zainteresiranima, koji pristup cjelovitom tekstu pojedinog rada mogu zatražiti klikom na link Zatraži primjerak, uz navođenje kratkog obrazloženja. Ovo se ne odnosi na radove u repozitoriju kojima su teme dodjeljene prije ak. god. 2011/12 jer za te radove ne postoje potpisane izjave autora (studenata) o ustupanju prava na objavljivanje u FFOS repozitoriju.

Korisnici Knjižnice FFOS-a se za sve dodatne informacije vezane uz korištenje Institucijskoga repozitorija mogu obratiti putem elektoničke pošte kdr@ffos.hr.