Upute za pretraživanje


Knjižnica

U online katalogu Knjižnice možete pretraživati knjižnični fond prema raznim opcijama (autor, naslov, ključne riječi, ISBN broj i dr.).

U slučaju da su Vam autor i naslov tražene knjige poznati, možete odabrati bilo koju od te dvije opcije za pretraživanje.

Ukoliko su Vam potrebne informacije za neku određenu temu, u online katalogu naše Knjižnice je trenutno moguće pretraživanje prema ključnim riječima te djelomično prema predmetu. Kada dobijete rezultat pretraživanja s ključnim riječima u naslovu za temu koju pretražujete, korisno je kliknuti i na UDK broj u nekom od dobivenih rezultata pretraživanja, nakon čega ćete dobiti i druge naslove koje knjižnica posjeduje iz te struke.

Ukoliko niste zadovoljni s dobivenim rezultatima pretraživanja po ključnim riječima i predmetu u online katalogu naše Knjižnice, moguće je pretraživanje po predmetu u drugim Knjižnicama (npr. Knjižnica Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Nacionalna i sveučilišna knjižnicaGradska i sveučilišna knjižnica Osijek, i dr.). Tako dobivene rezultate pretraživanja možete iskoristiti za pretraživanje online kataloga naše Knjižnice po autoru i naslovu.

Kada pronađete željenu knjigu odnosno jedinicu knjižnične građe potrebno je zapisati  signaturu na papirić koji ćete pokazati knjižničarki.

Signatura za knjige sastoji se od UDK oznake u brojniku i  tri slova prezimena autora, odnosno prve riječi stvarnoga naslova u nazivniku.