Informatika


Katedra za zajedničke sadržaje

mr.sc. Silvija Galić

sgalic2@ffos.hr

Životopis

Kolegiji:             

 • Baze podataka (psihologija, njemački, komunikologija)
 • Baze podataka za komunikologe (mađarski)
 • Komunikacija pomoću interneta (mađarski)
 • E-škola
 • Informacijske tehnologije u nastavi povijesti
 • Diskretne strukture i algoritmi
 • Računalni praktikum (kemija)

 

 

mr.sc. Marija Bubalo
maja.bubalo@ffos.hr 

Životopis

Kolegiji:             

 • Osnove informacijske tehnologije
 • Osnove web dizajna
 • Pretraživanje interneta
 • Arhivski informacijski sustavi
 • Programi za statističku obradu podataka povijesti