Poslanje i ciljevi


Katedra za zajedničke sadržaje

Poslanje

Poslanje je Katedre za zajedničke sadržaje osmisliti i ponuditi kvalitetne prateće programe svim odsjecima i katedrama na Fakultetu: programe stranih jezika (engleski jezik, njemački jezik, ruski jezik, mađarski jezik), informatičke programe (osnove informacijske tehnologije, osnove web dizajna, baze podataka, pretraživanje interneta) te programe iz područja tjelesne i zdravstvene kulture

Ciljevi Katedre

  • razvijati jezičnu kompetenciju na različitim stupnjevima znanja u okviru ponuđenih programa stranih jezika
  • omogućiti studentima uporabu stručne literature, praćenje najnovijih postignuća u znanosti te aktivno uključivanje u svjetska znanstvena zbivanja
  • potaknuti suradnju sa srodnim visokoškolskim ustanovama u inozemstvu te pospješiti razmjenu i mobilnost studenata i nastavnika
  • usavršavati i promicati informatičku pismenost
  • omogućiti pristup relevantnim informacijama i poučiti studente kritičkom čitanju informacija
  • steći znanje o najvišoj razini odgovornosti za osobno zdravlje i zdravlje drugih
  • ciljano razvijati motoričke i funkcionalne sposobnosti potrebna za obavljanje svakodnevnog zanimanja

Strategije 

  • usklađivati programe kolegija s programima i specifičnim potrebama pojedinih odsjeka i katedra
  • povezivati doživotno formalno obrazovanje nastavnika s kraćim, neformalnim oblicima poput seminara, radionica, ljetnih škola i sl.