Ljetno radno vrijeme Fakulteta


Poštovani, sve službe Fakulteta i Knjižnica radit će do 25. kolovoza 2017. godine u skraćenom radnom vremenu odnosno do 12,30 sati te će svaki dan od 13,00 sati zgrada biti zaključana.

Poštovani,

sve službe Fakulteta i Knjižnica radit će do 25. kolovoza 2017. godine u skraćenom radnom vremenu odnosno do 12,30 sati te će svaki dan od 13,00 sati zgrada biti zaključana.