Budućim studentima


Katedra za mađarski jezik i književnost

Kriteriji upisa u ak. 2018./2019. godini

PREDDIPLOMSKI STUDIJ MAĐARSKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

Trajanje studija: 3 akademske godine, odnosno 6 semestara

Studenti koji s uspjehom ispune sve predviđene obveze iz Preddiplomskoga studija mađarskoga jezika i književnosti raspolagat će solidnim znanjima i sposobnostima i moći će se uključiti u rad raznih djelatnosti slobodnoga tržišta i slobodnih profesija.

Završetkom trogodišnjega Preddiplomskoga studija mađarskoga jezika i književnosti stječe se akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaurea/baccalaureus) mađarskoga jezika i književnosti.

DIPLOMSKI STUDIJ MAĐARSKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

Trajanje studija: 2 akademske godine, odnosno 4 semestra

Diplomski studij mađarskoga jezika i književnosti usmjeren je prema osposobljavanju za poslove u odjelima za javnu komunikaciju industrijskih, trgovačkih, turističkih i sličnih agencija te u prevoditeljskim servisima i agencijama. Moguće je i obavljanje poslova komunikologa i prevoditelja pri institucijama Europske Unije i Ujedinjenih naroda ili drugim međunarodnim organizacijama. Karijeru je moguće ostvariti u srodnim područjima kao što su izdavaštvo, mediji, ili informacijske tehnologije.

Završetkom Diplomskog studija mađarskog jezika i književnosti stječe se zvanje magistar/magistra mađarskog jezika i književnosti.

 

KRITERIJI SASTAVLJANJA RANG-LISTE ZA UPIS      

Kriteriji - Hrvatski jezik i književnost i Mađarski jezik i književnost 

Kriteriji - Mađarski jezik i književnost i Povijest

Kriteriji - Mađarski jezik i književnost i Pedagogija

Kriteriji - Engleski jezik i književnost i Mađarski jezik i književnost

 

http://www.ffos.unios.hr/mađarski