Ciljevi i strategija


Katedra za mađarski jezik i književnost

Strateški plan

Strateški je plan studija mađarskoga jezika i književnosti jačanje kvalitete obrazovanja i razvijanje znanstveno-istraživačkog rada Katedre za mađarski jezik i književnost. Poseban cilj nam je unapređenje znanstvene suradnje s fakultetima u inozemstvu, posebice s Filozofskim Fakultetima u Novom Sadu, Pečuhu, Mariboru, a s kojima njegujemo dobre odnose.

U budućnosti predlažemo pokretanje dvopredmetnog diplomskog studija komunikološko-prevoditeljskog usmjerenja koji bi mogao riješiti neke očigledne organizacijske nedostatke, te ostvariti dodatno unapređenje kvalitete nastave. Budući da se u nastavi daje prednost interaktivnom odnosu nastavnika i studenata, za izvođenje nastave predviđa se i uporaba informatičke tehnologije s posebnim naglaskom na multimedijalnost pristupa koja će se prema planu financirati iz natječaja uz pomoć odgovarajućih izvora prekogranične suradnje Hrvatske i Mađarske.

Ciljevi

Osnovni cilj nam je ponuditi kvalitetne preddiplomske i diplomske studije i postići kvalitetu edukacije na najvećoj mogućoj razini. Studij za mađarski jezik i književnost želi razvijati sljedeće stručne i specijalističke kompetencije: jezična i književna kompetencija na mađarskom jeziku, poznavanje kulture zemalja mađarskog govornog područja (geografskih, kulturno-povijesnih, društveno-političkih, gospodarskih i drugih aspekata), poznavanje tehnike istraživačkog rada s obzirom na proces učenja i poučavanja mađarskog jezika i književnosti. Nadalje, na studiju se moraju razvijati i sljedeće komptencije: sposobnost lingvističke analize i adekvatne uporabe jezika, spobnost interpretacije raznih književnih i neknjiževnih tekstova, sposobnost primjene interkulturalnog pristupa u usporednim analizama kulturnih, povijesnih i geografskih veza između Hrvatske i Mađarske, sposobnost primjene tehnike znanstvenog i istraživačkog rada, sposobnost izlaganja na znanstvenim skupovima, sposobnost razvijanja kompetencija za nastavak studija u doktorskoj školi (posebice u Pečuhu), naravno uz nastojanje da najbolje studente zadržimo kao znanstvene novake ili asistente.

Zadaća stručnog usmjerenja je oblikovanje pogleda na organizaciju kulture i obrazovanja; studenti se tako pripremaju za upoznavanje organizacijskih metoda rada, okvira kulturalnih ustanova, i za njihovo korištenje u praksi. Kako nedostaju stručnjaci na području komunikologije koji su u stanju djelovati na mađarskom jeziku, bilo putem tiska ili audiovizualno, stručno usmjerenje mora potaknuti studente da i na tom području steknu praktično znanje kako bi mogli stručno obavljati te djelatnosti.