Kontakt


Katedra za mađarski jezik i književnost

3100 Osijek, L. Jägera 9.
I. kat soba 43

Telefon: +385 (0)31 494 666

Referada:
Filozofski fakultet
L. Jägera 9
31000 Osijek
Tel: +385 (0)31 211 400
Fax: +385 (0)31 212 514
E-mail: helpdesk@knjiga.ffos.hr