Konzultacije


Katedra za mađarski jezik i književnost

 

NASTAVNIK

ZIMSKI SEMESTAR

LJETNI SEMESTAR

1. 

 Eldina Lovaš

 petak,

10:35 - 11:35 h

-

2. 

izv.prof.. dr. sc. Zsombor Labadi

utorak,
09:30 -10:30 h

utorak,
13:00 -14:00 h

3. 

doc.dr. sc. Ana Lehocki Samardžić, posljedoktorandica

četvrtak, 
13:15 - 14:00 h

utorak, 
13:15 - 14:50 h

4. 

Hajnalka Kišpeter, domaća lektorica

srijeda,
09:35 – 10:35 h

soba 93

srijeda,
09:35 – 10:35 h

soba 93

5. 

izv. prof. doc. dr. sc. Zoltan Medve

utorak,
13:00 - 14:00 h

srijeda 
15:00 - 16:00 h

 

6.

Gabriela Dobsai, asistentica

utorak,
12:15 – 13:15 h

petak,
08:30 – 09:30 h

7. 

dr. sc. Ádám Walkó, strani lektor

 srijeda,

09:30 - 10:30 h

 

8.