Mentorstvo


Katedra za mađarski jezik i književnost

Mentorstvo na Katedri mađarskog jezika i književnosti u ak. godini 2018./2019.

  1. godine preddiplomskog studija: Hajnalka Kispeter, domaća lektorica

Antolković, Karlo

Bešlić, Petra

Bilić, Magdalena

Bunjevac, Laura

Ćurić, Inga

Farago Kontić, Alen

Hegediš, Karolina

Jakopović, Karla

Jambrešić, Josipa

Jokić, Robert

Katanić, Katarina

Kelemen, Danijela

Kindler, Sabina

Komlenac, Marijana

Kunac, Marijana

Lazar, Nensi

Major, Mato

Marenjak, Jana

Marić,  Leon

Rupčić, Nikolina

Samardžić, Sara

Stanić, Antonela

Šokčević, Stjepan

Špoljarić, Robin

ukupan broj studenata: 24

 

  1. godine preddiplomskog studija: doc.dr. sc. Ana Lehocki- Samardžić

Andraković Loreta

Babić Dunja

Dautović, Marina

Galo, Alen

Horvat, Tea

Ivanović Reich, Antonela

Jakšić, Sandra

Jurić, Magdalena

Kelić, Ana Marija

Lanc, Ana

Mandir, Margareta

Marić, Antonio

Oršulić, Ana

Pap, Sindy

Smažil, Iva

Vidmar, Ivan

ukupan broj studenata: 16

 

  1. godine preddiplomskog studija: Gabriela Dobsai, asistentica

Bognar, Mirna

Đurković, Marta

Farkaš, Dinko

Fereža, Dorotea

Grbeša, Iva

Jančić, Antonela

Jurišić, Klara

Katić, Ante

Lončarić, Anja

Majstorović, Ivona

Marinković, Karmela

Miškić, Antonio

Novak, Ivan

Pacek, Anamarija

Ristevski, Ela

Sabolić, Valentina

Šarlija, Tena

Šunić, Matija

Tišljar, Sara

Vukelić, Ana

Ždravac, Klaudija

ukupan broj studenata: 21

 

  1. godine diplomskog studija: izv. prof. dr.sc. Zsombor Labadi

Bajer, Katarina

Belak, Ivana

Brkić, Matea 

Brtan, Ena 

Budim, Antun 

Dončić, Anđela 

Dumančić, Davor 

Đelatović, Sonja 

Ereš, Gloria 

Ivanović, Filip 

Jozinović, Ivana 

Kuzmanović, Karla 

Majić-Mazul, Ana 

Soldo, Sara 

Šakič, Ana

Šinko, Valentina 

Štark, Sonja

Thür, Ivana 

Turković, Dominik 

Zelembrz, Ema 

Zelembrz, Tea 

ukupan broj studenata: 21

 

  1. godine diplomskog studija:  izv. prof. dr.sc. Zoltan Medve,

Begonja, Lucija

Ćavar, Laura

Domazet, Betina

Domorad, Bernardica

Gašparović, Marijan

Golik, Ena

Hlaban, Sandra

Miling, Brigita

Moslavac, Alen

Popek, Josip

Prka, Antonija

Vidaković, Marija

Zubaj, Doris

ukupan broj studenata: 13