Mentorstvo


Katedra za mađarski jezik i književnost

Mentorstvo na Katedri mađarskog jezika i književnosti u ak. godini 2017./2018.

 1. godine preddiplomskog studija: doc.dr. sc. Ana Lehocki- Samardžić, poslijedoktorandica

Andraković Loreta

Babić Dunja

Barbir Mia

Car Anamarija

Crnčan Tajana

Dautović, Marina

Galo, Alen

Grubišić, Marija

Horvat, Tea

Ivanović Reich, Antonela

Jakšić, Sandra

Jurić, Magdalena

Jurišić, Sara

Karoglan, Zdeslav

Kelić, Ana Marija

Kolar, Loredana

Kukovec, Nicol

Lanc, Ana

Lončarić, Stjepan

Mandir, Margareta

Marić, Antonio

Oršulić, Ana

Pap, Sindy

 2. godine preddiplomskog studija: Gabriela Dobsai, asistentica

Mirna Bognar

Marta Đurković

Dinko Farkaš

Dorotea Fereža

Iva Grbeša

Antonela Jančić

Klara Jurišić

Ante Katić

Anja Lončarić

Ivona Majstorović

Karmela Marinković

Antonio Miškić

Ivan Novak

Ela Ristevski

Valentina Sabolić

Matija Šunić

Sara Tišljar

Ana Vukelić

Klaudija Ždravac

 3. godine preddiplomskog studija:  Hajnalka Kispeter, domaća lektorica

Sonja Đelatović

Ena Katinić

Valentina Šinko

Ivana Belak

Laura Glück-Radičević

Helena Nikolašević

Ena Vladika

Matea Brkić

Filip Ivanović

Antun Budim

Davor Dumančić

Ivana Jozinović

Sonja Štark

Dominik Turković

Antun Valpovac

Izabela Tomakić

Vinko Oroz

Ema Zelembrz

Tea Zelembrz

Ena Brtan

Ana Majić-Mazul

Gloria Ereš

Karla Zorko

Sara Soldo

Anđela Dončić

Karla Kuzmanović

 1. godine diplomskog studija:  izv. prof. dr.sc. Zoltan Medve,

Begonja Lucija

Ćavar Laura

Dešić Hrvoje

Domazet Betina

Domorad Bernardica

Gašparović Marijan

Golik Ena

Hlaban Sandra

Miling Brigita

Moslavac Alen

Popek Josip

Prka Antonija

Vidaković Marija

Zubaj Doris

 2. godine diplomskog studija:  Monika Ljubić Molnár, asistentica  

Bonita Poslončec 

Boris Ciganović

Ivana Hodak

Nives Mikić

Matea Čubelić

Ivan Mikulić

Tesa Gažić

Mario Kurhelec

Ivana Grgurić

Ivana Gavran

Vinko Žigmundovac

Ena Međimurec 

Andrea Šimunović