Poslanje


Katedra za mađarski jezik i književnost

Studiranje mađarskoga jezika na visokoobrazovnim institucijama u Hrvatskoj bilo je do 2007. godine moguće jedino na katedri za hungarologiju Filozofskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a kao strani jezik mogao se učiti na tečajevima koje je održavao lektor za mađarski jezik Sveučilišta u Osijeku. U edukaciji mađarske manjine kao i većinskog naroda približavanjem Europskoj Uniji postojale su potrebe šireg dometa od navedenog.

Stvaranjem studija mađarskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Osijeku otvara se mogućnost stjecanja fakultetske diplome na mađarskom jeziku što će dodatno pomoći razvijanju prekogranične kulturnoobrazovne suradnje između Mađarske i Hrvatske kao i mobilnosti studenata u zemlji i inozemstvu.