Preddiplomski studij


Katedra za mađarski jezik i književnost

Na preddipomskom studiju nastava se odvija u dva modula: jedan za izvorne govornike mađarskog jezika i jedan za početnike.

Nastavu jezika na Katedri drže jedan domaći i jedan strani lektor kojima je materinski jezik mađarski.

Naziv studija:
Preddiplomski studij mađarskog jezika i književnosti

Nositelj studija:
Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku

Izvođač studija:
Filozofski fakultet u Osijeku, Katedra za mađarski jezik i književnost

Trajanje studija:
6 semestara (1.-6. semestar)

Uvjeti upisa:
Na preddiplomski studij se mogu upisati svi oni koji su završili četverogodišnju srednju školu (prvenstveno gimnaziju), položili završni ispit.
Oni koji posjeduju diplomu neke više škole mogu završiti dodiplomski studij. Odslušani kolegiji kandidata uspoređuju se s kolegijima iz ovog nastavnog plana i programa te će se temeljem individualne prosudbe utvrditi koji se kolegiji još trebaju odslušati i položiti.

Preddiplomski studij:
Nakon završenog preddiplomskog studija slušatelj će se osposobiti da se ispravno i nijansirano služi mađarskim jezikom i da u medijima na mađarskom jeziku (u tisku, na radiju i na televiziji) može koristiti svoje znanje i poznavanje. Također će se pridavati pozornost razvijanju sposobnosti za praktičnu primjenu usvojenih znanja. Ne bi se dakako izostavili ni sadržaji koji se tiču znanstvene metodologije i teorijskih znanja mađarskog jezika i književnosti. Studenti koji s uspjehom ispune sve predviđene obveze iz preddiplomskog studija mađarskog jezika i književnosti raspolagat će solidnim znanjima i sposobnostima i moći će se uključiti u rad raznih djelatnosti slobodnoga tržišta i slobodnih profesija.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija:
Završetkom trogodišnjeg preddiplomskog studija mađarskog jezika i književnosti student stječe akademski naziv "baccalaurea / baccalaureus mađarskog jezika i književnosti".

 

Preddiplomski studij