Teme za diplomske radove


Katedra za mađarski jezik i književnost

   

Studij mađarskog jezika i književnosti

Teme za diplomske i završne radove (preddiplomski+diplomski)

2017/2018

 

Završni radovi BA

izv. prof. dr. sc. Lábadi Zsombor

I.

Naslov na jeziku rada: Értelmezések a 19. és 20. századi magyar irodalom köréből

Naslov na hrvatskom jeziku: Interpretacije iz mađarske književnosti 19. i 20. stoljeća

II.

Naslov na jeziku rada: Mikrokulturális jelenségek a 19. és 20. századi magyar irodalomban

Naslov na hrvatskom jeziku: Mikrokulturalne pojave u klasičnoj i modernoj mađarskoj književnosti

 

izv. prof. doc. dr. sc. Zoltan Medve

I. 

Naslov na jeziku rada:  Egy szabadon választott kortárs magyar irodalmi alkotás az európai irodalom kontextusában

Naslov na hrvatskom jeziku: Suvremeno mađarsko književno djelo u kontekstu europske književnosti (po izboru)

II.

Naslov na jeziku rada: Szabadon választott téma a kortárs magyar irodalom területéről (irodalomtörténetés/vagy irodalomelméletés/vagy műelemzés)

Naslov na hrvatskom jeziku: Izabrana tema s područja suvremene mađarske književnosti (povijest književnosti i/ili teorija književnosti i/ili analiza djela)

 

doc. dr. sc. Ana Lehocki-Samardžić

I.

Naslov na jeziku rada: A horvát és a magyar infinitivusz sajátosságainak kontrasztív leírása

Naslov na hrvatskom jeziku: Komparativni opis osobitosti infinitiva u hrvatskome i mađarskome jeziku

Naslov na engleskom jeziku: A comparative description of features of the infinitive in Croatian and Hungarian language

 

II.

Naslov na jeziku rada: A magyar nyelv lexikológiai sajátosságainak vizsgálata a szláv kölcsönszók vonatkozásában

Naslov na hrvatskom jeziku: Analiza leksikoloških posebnosti mađarskog jezika na primjeru posuđenica iz slavenskih jezika

Naslov na engleskom jeziku: Analysis of the lexicological features of the Hungarian language examplified by loanwords originating from Slavic languages

 

III.

Naslov na jeziku rada: A horvát és a magyar szintaktikai kategóriák kontrasztív elemzése

Naslov na hrvatskom jeziku: Poredbena analiza sintaktičkih kategorija u hrvatskom i mađarskom jeziku

Naslov na engleskom jeziku: Comparative analysis of syntactic categories in Croatian and Hungarian language

 

Diplomski radovi MA

izv. prof. dr. sc. Lábadi Zsombor

I. 

Naslov na jeziku rada: Társalgás- és diskurzuselemzés

Naslov na hrvatskom jeziku: Konverzacija i analiza diskursa

II.

Naslov na jeziku rada: Kommunikáció a nyilvánosságban

Naslov na hrvatskom jeziku: Javna komunikacija na mađarskom jeziku

 

izv. prof. doc. dr. sc. Zoltan Medve

I.

Naslov na jeziku rada: A modern magyar irodalmi alkotások (Nyugat nemzedéke) fordításakor jelentkező nyelvi és kulturális problémák

Naslov na hrvatskom jeziku: Jezični i kulturološki problemi pri prevođenju djela književnosti mađarske moderne(naraštaj Nyugata)

II.

Naslov na jeziku rada: A kortárs magyar irodalmi alkotások fordításakor jelentkező nyelvi és kulturális problémák

Naslov na hrvatskom jeziku: Jezični i kulturološki problemi pri prevođenju djela suvremene mađarske književnosti

III. 

Naslov na jeziku rada: A kortárs magyar irodalom/egy kortárs magyar irodalmi alkotás a horvát irodalom kontextusában

Naslov na hrvatskom jeziku: Suvremena mađarska književnost/djelo suvremene mađarske književnosti u kontekstu hrvatske književnosti

IV. 

Naslov na jeziku rada: Szabadon választott magyar irodalmi alkotás fordításkritikája

Naslov na hrvatskom jeziku: Kritika prijevoda izabranog mađarskog kniževnog djela

 

doc. dr. sc. Ana Lehocki-Samardžić

I.

Naslov na jeziku rada: Teminológia és annak alkalmazása a kisebbségi magyar szervezetekben és intézményekben

Naslov na hrvatskom jeziku: Terminologija i njezina primjena u mađarskim manjinskim udrugama i ustanovama

Naslov na engleskom jeziku: Terminology and its application in Hungarian minority associations and institutions

II.

Naslov na jeziku rada: Hungarizmusok a rušaniak beszédében

Naslov na hrvatskom jeziku: Hungarizmi u govoru Rušana

Naslov na engleskom jeziku: Hungarian loanwords in the language of the Rušanians

III.

Naslov na jeziku rada: A horvát és a magyar grammatikai kategóriák kontrasztív elemzése

Naslov na hrvatskom jeziku: Poredbena analiza gramatičkih kategorija u hrvatskom i mađarskom jeziku

Naslov na engleskom jeziku: Comparative analysis of grammatical categories in Croatian and Hungarian language