Teme za diplomske radove


Katedra za mađarski jezik i književnost

   

Studij mađarskog jezika i književnosti

Teme za diplomske i završne radove (preddiplomski+diplomski)

2015/2016

 

BA

doc. dr. sc. Lábadi Zsombor

1. Értelmezések a 19. és 20. századi magyar irodalom köréből

2. Irodalmi feljegyzések, elmélkedések, röpiratok

3. Közösségi formációk az irodalomban 

 

izv. prof. doc. dr. sc. Zoltan Medve

1. A kortárs magyar irodalom a kortárs horvát irodalom kontextusában  / Suvremena mađarska književnost u kontekstu suvremene hrvatske književnosti

2. Párhuzamok és aszimmetriák a magyar és a horvát irodalomban / Paralele i asimetrije u mađarskoj i hrvatskoj književnosti

3. Fordulópontok a 20. századi magyar és horvát irodalomban / Preokreti mađarske i hrvatske književnosti 20. stoljeća

 

MA

doc. dr. sc. Lábadi Zsombor
1. Társalgáselmélet és diskurzusok

2. Írásgyakorlatok, éntechnikák

3. Közösségi kommunikációs formák kölcsönhatásai

 

izv. prof. doc. dr. sc. Zoltan Medve

1. A kortárs magyar próza fordításának nehézségei / Poteškoće prevođenja suvremene mađarske proze

 2. A kortárs magyar novellisztika horvát nyelre történő fordításakor felmerülő nyelvi és kulturális problémák  / Jezični i kulturološki problemi pri prevođenju suvremene mađarske novele na hrvatski jezik