Ustrojstvo


Katedra za mađarski jezik i književnost

VODITELJ KATEDRE

doc.dr. sc. Ana Lehocki- Samardžić,  alehocki@ffos.hr 

ZAMJENIK VODITELJA 

izv. prof. dr.sc. Zsombor Labadi  zlabadi@ffos.hr 

 

NASTAVNICI NA KATEDRI

izv. prof. dr. sc. Zoltan Medve zmedve@ffos.hr 

Monika Molnar-Ljubić, asistentica monikam84@gmail.com 

Gabriela Dobsai, asistentica gaboca.dobszai49@gmail.com

 

LEKTORI NA KATEDRI 

Hajnalka Kispeter, domaća lektorica  zkispeter@gmail.com

dr. sc. Ádám Walkó, strani lektor adamwalko@ymail.com 

 

Koordinator za znanost: izv. prof. dr. sc. Zoltan Medve 

Koordinatorica za ECTS bodove: doc.dr. sc. Ana Lehocki- Samardžić

Mrežna administratorica: Gabriela Dobsai, asistentica