Međunarodna studentska konferencija "Public Sphere between Theory and Artistic Intervention"


Doktorska škola Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u suradnji s Centrom za interdisciplinarna istraživanja u umjetnosti i znanosti Umjetničke akademije u Osijeku organizira međunarodnu studentsku konferenciju za doktorande i poslijedoktorande pod nazivom "Public Sphere between Theory and Artistic Intervention" koja će se održati u Osijeku 11. i 12. svibnja 2018.

Ostale informacije o konferenciji nalaze se OVDJE.

Program je dostupan OVDJE.