Natječaj Filozofskog fakulteta Osijek - nova obavijest, 13. 4. 2017.


Natječaj Filozofskog fakulteta Osijek - nova obavijest, 13. 4. 2017.

 

Obavještavaju se pristupnici Natječaja za izbor u naslovna suradnička zvanja pod točkama:

 

  1. jednog izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija, znanstvene grane opća psihologija.

 

da će se razgovor s pristupnicima koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja obaviti 18. travnja 2017. godine s početkom u 11,30 sati u sobi br. 70/potkrovlje prema sljedećem rasporedu

 

  1. travnja 2017., prostorija 70

Kandidat

Vrijeme

Marija Milić

11,30

Ana Veočić

11,45

Tihana Ferić

12,00

Mateja Marić

12,15

Andrea Bradarić

12,30

Maja Trninić

12,45

 

_________________________________________________________________________________

 

RAZGOVOR S KANIDIDATIMA – Natječaj za jednog izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, znanstvene grane pomoćne povijesne znanosti, objavljen 31. 3. 2017.

 

12. travnja 2017., prostorija 40

Kandidat

Vrijeme

Anđelko Vlašić

14,30

Hrvoje Pavić

14,45

Ivan Fremec

15,00

Maja Vonić

15,20

 

 

RAZGOVOR S KANIDIDATIMA – Natječaj za jednog izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, znanstvene grane, hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest, objavljen 31. 3. 2017.

 

 12. travnja 2017., prostorija 40

Kandidat

Vrijeme

Ivan Fremec

15,00

Maja Vonić

15,20

Jelena Batrnek

15,40

Danijel Jelaš

15,55

 

____________________________________________________________________________________

 

Obavještavaju se pristupnici Natječaja za izbor u naslovna suradnička zvanja pod točkama:

 

  1. jednog izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, znanstvene grane hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest i
  1. jednog izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, znanstvene grane pomoćne povijesne znanosti

 

da će se razgovor s pristupnicima koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja obaviti 12. travnja 2017. godine s početkom u 14,30 sati u Maloj vijećnici Fakulteta (soba br. 40/I), a o točnom terminu razgovora objavit će se raspored na stranicama Fakulteta.

 

 

________________________________________________________________________

 

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

FILOZOFSKI FAKULTET

raspisuje

 

 NATJEČAJ

za izbor

 

  1. jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
  2. jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filozofija, znanstvene grane etika na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
  3. jednog izvršitelja u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvene grane knjižničarstvo
  4. jednog izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, znanstvene grane hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest
  5. jednog izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, znanstvene grane pomoćne povijesne znanosti
  6. jednog izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija, znanstvene grane opća psihologija.

 

Uvjeti pod točkama 1. do 6.:

Pristupnici Natječaja pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.) moraju ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.- Odluka USRH 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13. i 139/13. i Odluka USHRH 101/14. i 60/15.) te su obvezni ispunjavati uvjete utvrđene Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statutom Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  i Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Statuti i Pravilnik objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 

Pristupnici Natječaja pod točkom 1. i 2. podnose prijavu na Natječaj uz obvezno priloženu dokumentaciju prema propisanom obrascu za prijavu Obrazac broj 4. za izbor u suradničko zvanje asistenta.

Pristupnici Natječaja pod točkama 3.-6. podnose prijavu na Natječaj uz obvezno priloženu dokumentaciju prema propisanom obrascu za prijavu Obrazac broj 7. za izbor u naslovna zvanja objavljenim na mrežnim stranicama Fakulteta (poveznica za obrasce: http://www.ffos.hr/ nama/Dokumenti/Uvjeti napredovanja nastavnika/Pravilnici).

Za pristupnike Natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B1). Za pristupnike po točkama 1. i 2.: u slučaju izbora strani državljanin prije zasnivanja radnog odnosa mora izvršiti priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Dokumentacija se prilaže u dva primjerka (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF-formatu.

Pored dokumentacije utvrđene u navedenim obrascima pristupnici su obvezni priložiti i preslike dokaza o državljanstvu RH ili druge države i rodnog lista.

 

Natječaj pod točkom 1. i 2. otvoren je 30 dana od dana objavljivanja.

 

Natječaj pod točkama 3. – 6. otvoren je 8 dana od dana objavljivanja.

 

Na Natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka (Narodne novine br. 106/12.).

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja dostaviti na adresu:

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

FILOZOFSKI FAKULTET

31000 Osijek

Lorenza Jägera 9

S naznakom “za Natječaj – navesti za što se pristupnik prijavljuje