Natječaj Filozofskog fakulteta Osijek - obavijest, 1.12. 2017.


OBAVIJEST PRISTUPNICIMA NATJEČAJA ZA IZBOR JEDNOG ZAPOSLENIKA/ZAPOSLENICE NA RADNO MJESTO I. VRSTE – STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE KVALITETE NA NEODREĐENO VRIJEME S PUNIM RADNIM VREMENOM

 

Testiranje za gore navedeno radno mjesto obavit će se u petak  8. prosinca 2017. u 13,30 sati u prostoriji broj 53.

Kandidati koji su ostvarili pravo prisustvovanja pisanom dijelu ispita jesu:

 1. Anić Maja
 2. Bek Domagoj
 3. Bertanjoli Jelena
 4. Bohaček Marija
 5. Boršoš Ivan
 6. Čulin Vjekoslav
 7. Ćosić Ana
 8. Damjanić Ana
 9. Deklman Dunja
 10. Dević Josipa
 11. Dominković Matija
 12. Džigumović Ružica
 13. Erić Marija
 14. Glavaš Darija
 15. Herman Ines
 16. Sanela Kučar
 17. Lacković Nikola
 18. Ladić Terezija
 19. Lenče Ljiljana
 20. Lukić Ivana
 21. Lulić Melita
 22. Majhen Jelena
 23. Brankica Mandić
 24. Matić Anita
 25. Matijaković Martina
 26. Matijević Nensi
 27. Marijanović Dunja
 28. Marinčić Ivana
 29. Marinović Mihaela
 30. Marković Marija
 31. Marks Tea
 32. Mihaljević Mislav
 33. Mikulić Suzana
 34. Milas Mario
 35. Milčić Marija
 36. Muk Ksenija
 37. Opančar Ivona
 38. Pavošević Silvija
 39. Perak Marko
 40. Perić Sunčana
 41. Pettö Helena
 42. Piplica Ivana
 43. Prdić Anela
 44. Račić Vlatka
 45. Radoš Laura
 46. Radoš Marko
 47. Radnić Helena
 48. Raljević Tamara
 49. Rukavina Katarina
 50. Runtić Iva
 51. Sabo Ines
 52. Slišković Mario
 53. Ševo Lejla
 54. Škondro Dunja
 55. Šokac Marina
 56. Šokčević Megi
 57. Toth Ivan
 58. Vonić Ljubica
 59. Zec Ivana
 60. Zlatarić Dora  

 

Ostali pristupnici nisu ostvarili pravo pristupanja pisanom dijelu ispita jer nisu predali potpunu natječajnu dokumentaciju ili nisu udovoljili formalnim uvjetima Natječaja.

 

Pristupnici su dužni pristupiti pisanom ispitu i motivacijskom razgovoru

Pisana provjera znanja će se provesti testom iz sljedećih područja:

pitanja iz poznavanja Statuta Filozofskog fakulteta Osijek – pročišćeni tekst

pitanja iz poznavanja Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09), Pravilnika o ustroju i djelovanju sustava za osiguravanje i unapređivanje kvalitete na Filozofskom fakultetu Osijek i Priručnika za osiguravanje i unapređivanje kvalitete.

Test se sastoji od ukupno 20 pitanja. Svako pitanje donosi po 1 bod. Na pisanoj provjeri znanja potrebno je ostvariti minimalno 16 bodova.

Pristupnici koji zadovolje na pisanom dijelu provjere znanja bit će pozvani na motivacijski razgovor na kojem mogu ostvariti dodatnih 10 bodova.

Statut se nalazi na mrežnoj stranici Fakulteta www.ffos.hr, pod linkom "Dokumenti".

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09), Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava za osiguravanje i unapređivanje kvalitete na Filozofskom fakultetu Osijek i Priručnik za osiguravanje i unapređivanje kvalitete nalaze se mrežnoj stranici Fakulteta www.ffos.unios.hr/sustav-za-kvalitetu pod linkom „Dokumenti na nacionalnoj razini i razini Fakulteta“

U slučaju da dva ili više pristupnika ostvare isti broj bodova, prednost ima pristupnik u skladu sa Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

NAPOMENA: pristupnici su obavezni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili neki drugi identifikacijski dokument.

U prostoriju u kojoj se provodi pisani ispit zabranjeno je unijeti mobitel, tablet i sl. U protivnom, pristupnik će biti udaljen i isključen iz daljnjeg postupka.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

 

                                                                                Povjerenstvo