NATJEČAJ SVEUČILIŠTA - PROGRAM UNIOS ZUP – 2018.


Na stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljen je Interni natječaj za prijavu znanstvenoistraživačkih i umjetničkih projekata za program UNIOS ZUP – 2018.

Ciljevi natječaja su:

  • poticanje suradnje između sastavnica Sveučilišta i formiranje interdisciplinarnih istraživačkih grupa
  • jače uključivanje doktoranata u istraživački rad te poticanje istraživanja mladih istraživača
  • jačanje suradnje s gospodarstvom

Kategorije projekta koje će se financirati su sljedeće:

  1. Interdisciplinarni istraživački projekti
  2. Istraživački projekti 
  3. Projekti s gospodarstvom 
  4. Projekti mladih istraživača 

Rok za prijavu na natječaj je 7. svibnja 2018. Tekst natječaja i prijavni obrazac možete pogledati OVDJE. 

Svi zainteresirani prijavitelji mogu se obratiti u Ured za znanost, projekte i međunarodnu suradnju Fakulteta ili koordinatorima za znanost na vlastitom odsjeku a gdje mogu dobiti podrobnije informacije o  konkretnoj proceduri prijave na ovaj natječaj.