OBAVIJEST O NOVOM RADNOM VREMENU UREDA ZA STUDENTSKA PITANJA


Od 1. 9. 2018. Ured za studentska pitanja uvodi novo radno vrijeme sa strankama kako slijedi:

  • PONEDJELJAK, UTORAK, ČETVRTAK I PETAK: OD 9.00 DO 12.00 SATI
  • SRIJEDA: OD 9.00 DO 12.00 TE OD 15.00 DO 18.00 SATI.