OBAVIJEST O UPISU U PRVU I VIŠE GODINE STUDIJA


OBAVIJEST O UPISU U PRVU I VIŠE GODINE STUDIJA -  ZA STUDENTE PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA, ZA AK. 2018./2019. GODINU

 

Studenti koji upisuju prvu godinu, a već su studirali na nekom drugom visokom učilištu, imaju obavezu platiti školarinu u iznosu od 5.500,00 kn, te su dužni prilikom upisa dostaviti dokaz o uplaćenoj školarini.

Studenti koji upisuju višu godinu studija, a plaćaju školarinu dužni su prilikom upisa dostaviti dokaz o uplaćenoj školarini.

Troškovi školarine se uplaćuju na IBAN fakulteta: HR8423600001102484368, poziv na broj: navesti OIB studenta, opis: školarina za ak. 2018./2019. godinu.

Školarina se može platiti putem  Diners Club, American Expres, Mastercard, Maestro ili Visa kreditnih kartica u Uredu za studentska pitanja.