OBAVIJESTI O TESTIRANJU ZIMSKOG SEMESTRA I UPISU U LJETNI SEMESTAR AK. GOD. 2016./2017.


OBAVIJESTI O TESTIRANJU ZIMSKOG SEMESTRA I UPISU U LJETNI SEMESTAR AK. GOD. 2016./2017.

Upis u ljetni semestar akademske godine 2016./2017. počinje u ponedjeljak, 20. veljače 2017. i traje do 28. veljače 2017.

 

Za upis je potrebno sljedeće:

  • upisati se putem studomata: https://www.isvu.hr/studomat/prijava
  • podmiriti školarinu i druga dugovanja u cijelosti (potreban je dokaz o uplati)
  • student kojemu nedostaje potpis iz pojedinog kolegija treba u referadi ispuniti molbu za testiranje semestra bez potpisa (studenti tada imaju obvezu ponovno upisati predmetni kolegij sljedeće akademske godine)
  • ponavljači se ne upisuju u viši semestar, osim ako imaju obvezu upisa i slušanja predmeta iz ljetnog semestra
  • studenti na dovršenju studija unutar godine i studenti koji su prešli s drugih sveučilišta, ukoliko ne uspiju upisati viši semestar preko studomata, trebaju se javiti u Ured za studentska pitanja

 

Studenti jednopredmetnih studija nakon upisa izbornih predmeta moraju imati upisano minimalno 30 ECTS-bodova.

 

Studenti dvopredmetnih studija nakon upisa izbornih predmeta moraju imati upisano minimalno 15 ECTS-bodova iz jednog studija (ukupno 30 ECTS iz oba studija).

 

Studenti su dužni upisati kolegije u skladu s pravilima nastavnog programa studija i provjeriti nastavni plan na sljedećoj poveznici: http://www.ffos.unios.hr/izvedbeni-planovi-nastave

 

Upute za upis ljetnog semestra nalaze se na sljedećoj poveznici: https://www.isvu.hr/upute/display/TUT/Upis+godine+za+studije+s+modelom+upisa+prema+preduvjetima#Upisgodinezastudijesmodelomupisapremapreduvjetima-Upisljetnogsemestrazastudijesmodelomupisapremapreduvijetima

S obzirom na ograničen broj studenata koji mogu upisati izborni predmet (kvota za izborni predmet), može se dogoditi da ne uspijete upisati željeni predmet. Molimo Vas da upis nastavite izborom drugog predmeta koji je moguće upisati kako ne bi došlo do blokade sustava. Za eventualne naknadne promjene upisanih izbornih predmeta trebate se javiti voditeljici/voditelju Vašeg odsjeka ili mentorima na godini.

Zbog iznimne opterećenosti sustava u vrijeme upisa očekuje se sporiji rad studomata. Ured za studentska pitanja Filozofskog fakulteta Osijek ni na koji način ne može utjecati na brzinu rada studomata, pa molimo za razumijevanje.