Poslanje


Cjeloživotno obrazovanje

Odsjek za cjeloživotno obrazovanje utemeljen  je na studijima pedagogije, psihologije, hrvatskoga jezika i književnosti, engleskoga jezika i književnosti te njemačkog jezika i književnosti, a sadrži 4 pododsjeka:

1. Pododsjek za pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu

2. Pododsjek za obavljanje i dodatno stručno usavršavanje za lektorske i korektorske poslove

3. Pododsjek za učenje hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma za strance

4. Pododsjek za uslugu konferencijskoga prevođenja.

Svi navedeni pododsjeci imaju svoj elaborat s detaljnim opisom programa. Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodička izobrazba osigurat će polaznicima nove kompetencije i pripremiti ih za obogaćivanje i poboljšanje postojećih socijalnih i individualnih kompetencija. Programom za obavljanje i dodatno stručno usavršavanje za lektorske i korektorske poslove želi se poboljšati i unaprijediti kvaliteta tiskanih tekstova na hrvatskome jeziku. Ujedno, programom se treba osigurati opći doprinos i briga za kulturu hrvatskoga jezika, koja će u godinama nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji biti od presudne važnosti za očuvanje nacionalnoga identiteta, posebno stoga što hrvatski jezik pripada skupini tzv. „malih“ jezika koji stalno moraju ulagati dodatne napore da bi očuvali svoje posebnosti te izborili ravnopravan status s ostalim jezicima članica Unije. Program učenja hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma za strance usmjeren je unaprjeđivanju kulturnih, socijalnih i društvenih međudjelovanja hrvatskoga i drugih naroda, zatim širenju hrvatske jezične kulture te promicanju hrvatskoga jezika kao stranoga jezika. Programom usluge konferencijskoga prevođenja polaznici će razviti svoju jezičnu i kulturološku kompetenciju u oba radna jezika, razviti komunikacijsku kompetenciju i sposobnost prilagodbe različitim kontekstima i prevoditeljskim zadacima, upoznati se s načinima upotrebe glasa i artikulacijskih organa te s okolnostima prevoditeljske prakse u Hrvatskoj.