:: Naslovnica :: Natječaj za upis na sveučilišni poslijediplomski doktorski studij Pedagogija i kultura suvremene škole u akademskoj godini 2013./2014.
Objavljeno: 10.07.2013.
Natječaj za upis na sveučilišni poslijediplomski doktorski studij Pedagogija i kultura suvremene škole u akademskoj godini 2013./2014.

Poslijediplomski znanstveni doktorski studij Pedagogija i kultura suvremene škole traje tri godine, šest semestara. Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija jeste doktor znanosti iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, znanstvenoga polja pedagogije.

I. Opći uvjeti i kriteriji upisa:

Poslijediplomski znanstveni doktorski studij pedagogije mogu upisati:

• Pristupnici koji su završili sveučilišni diplomski studij pedagogije (i srodnih znanosti) i time stekli 300 ECTS-bodova, ili studenti koji su diplomirali četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij pedagogije (i srodnih znanosti) po studijskom sustavu prije 2005.;
• Pristupnici koji su stekli magisterij znanosti iz područja pedagogije i srodnih društvenih i humanističkih znanosti;
• Pristupnici studenti i apsolventi ranijeg magistarskog znanstvenog studija pedagogije (i srodnih znanosti);
• Pristupnici izvan navedenih kategorija čiji status će pojedinačno rješavati Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti;
• Na poslijediplomski doktorski studij Pedagogija i kultura suvremene škole mogu se upisati pristupnici koji su završili diplomski studij s prosječnom ocjenom od najmanje 4,0. Pristupnici s nižim prosjekom ocjena mogu upisati poslijediplomski doktorski studij iznimno, uz preporuke dvaju sveučilišnih nastavnika i na temelju odluke Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti;
• Prijemni postupak se sastoji od pismenog i usmenog dijela, na kojem će se ispitati motivacija kandidata za studij i sklonost znanstvenom istraživanju;
• Školarina studija ne uključuje troškove ocjene i obrane završnog rada, tiskanje diplome i promociju;
• Strani državljani upisuju studij pod jednakim uvjetima.

II. Potrebna dokumentacija:
• pisana prijava (obrazac dostupan na mrežnoj stranici Filozofskog fakulteta u Osijeku; www.ffos.hr ),
• ovjerena preslika diplome ili rješenje o akademskom priznavanju strane diplome,
• potvrda o položenim ispitima u studiju s izračunatom prosječnom ocjenom,
• životopis
• obrazloženje motivacije za doktorski studij s opisom znanstvenog interesa (do 1800 znakova)
• preslika domovnice ili odgovarajućeg dokumenta za strane državljane.

Broj mjesta na studiju: 20
Školarina po semestru studija: 10.000,00 kuna

Potrebna dokumentacija dostavlja se osobno ili se šalje poštom na adresu: Ured za studente Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Lorenza Jägera 9, 31000 Osijek, s naznakom Natječaj za upis na poslijediplomski doktorski studij „Pedagogija i kultura suvremene škole“.
Ako se na studij ne prijavi dovoljan broj kandidata, Fakultet zadržava pravo da za navedenu akademsku godinu ne otvori studij. Molbe s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.
Sve obavijesti dostupne su u studentskoj službi Filozofskoga fakulteta u Osijeku ili putem telefona 031/494-645, te elektroničkom poštom upitom na adresu: ivinko@ffos.hr .
Opis studija dostupan je na službenoj stranici Filozofskoga fakulteta u Osijeku (http://www.ffos.hr).

Natječaj je otvoren do 25. rujna 2013.g.

<<povratak

ffos © 2011 | dizajn loga Tvrtko Gregurić