Osječko-baranjska županija – potpora za poslijediplomski studij


Osječko-baranjska županija je raspisala Natječaj za dodjeljivanje potpora za poslijediplomski studij za akademsku godinu 2017./18. Natječaj je otvoren do 22. ožujka 2018.

Osječko-baranjska županija je raspisala Natječaj za dodjeljivanje potpora za poslijediplomski studij za akademsku godinu 2017./18. Natječaj je otvoren do 22. ožujka 2018.

Financijske potpore za poslijediplomski studij dodjeljuju se za programe kojima se stječe akademski stupanj doktora znanosti/umjetnosti odnosno akademski naziv sveučilišni specijalist određenog područja, što se potvrđuje diplomom i to za programe poslijediplomskog sveučilišnog studija i poslijediplomskog specijalističkog studija.

Pravo na potporu može ostvariti kandidat čiji opći uspjeh ostvaren na sveučilišnom dodiplomskom studiju ili preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju nije manji od 3,50 ili je kandidat pripadao među 10% najboljih studenata u godini diplomiranja na sveučilišnom studiju.

Visinu potpore utvrđuje Povjerenstvo za dodjeljivanje potpora za poslijediplomski studij tako da odobreni iznos pokriva najviše 50% troškova u odnosu na podneseni zahtjev.

Natječaj i obrasci prijave dostupni su ovdje.