Obrana diplomskog rada

Dana 31. listopada 2018. godine studentica Sandra Živković obranila je diplomski rad “Promocija nakladničkih proizvoda” pred povjerenstvom u sljedećem sastavu izv. prof. dr. sc. Boris Badurina (predsjednik), prof. dr. sc. Zoran Velagić (član) i izv. prof. dr. sc. Gordana Dukić (mentorica).

Obrana diplomskog rada

Dana 12. travnja 2018. godine studentica Mia Ilić obranila je diplomski rad pod naslovom “Mikroskopija u istraživanju strukture i svojstava papirne građe” pred povjerenstvom u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. Zoran Velagić (predsjednik), doc. dr. sc. Jasmina Lukinac Čačić (član) i prof. dr. sc. Damir Hasenay (mentor).

Obrana diplomskog rada

Dana 7. prosinca 2017. godine student Robert Janus uspješno je obranio diplomski rad pod naslovom “Objektivistički pristup informaciji Toma Stoniera” pred povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Anita Papić, predsjednica, doc. dr. sc. Boris Badurina, član i doc. dr. sc. Boris Bosančić, mentor.

Obrane diplomskih radova

Dana 4. listopada studentica Iva Lilijan obranila je diplomski rad pod naslovom “Digitalna građa sveučilišnih knjižnica u Osijeku: strategije zaštite” pred povjerenstvom u sljedećem sastavu: doc. dr. sc. Boris Badurina (predsjednik), izv. prof. dr. sc. Jelena Lakuš (članica) i prof. dr. sc. Zoran Velagić (mentor).

Dana 4. listopada studentica Katharina Rostoš obranila je diplomski rad pod naslovom “Vizualni identitet mrežnih stranica nakladnika: komparativna analiza” pred povjerenstvom u sljedećem sastavu: izv. prof. dr. sc. Jelena Lakuš, (predsjednica), doc. dr. sc. Boris Badurina (član) i prof. dr. sc. Zoran Velagić (mentor).

Dana 4. listopada studentica Kristina Terzić obranila je diplomski rad pod naslovom “Kultura bestselera u suvremenoj Hrvatskoj” pred povjerenstvom u sljedećem sastavu: doc. dr. sc. Boris Badurina (predsjednik), izv. prof. dr. sc. Jelena Lakuš (članica) i prof. dr. sc. Zoran Velagić (mentor).

Obrana diplomskog rada

Dana 28. 9. 2017. student Luka Buljan obranio je diplomski rad pod naslovom “Informacija u netokraciji” pred povjerenstvom u sljedećem sastavu: doc. dr. sc. Boris Badurina (predsjednik), doc. dr. sc. Boris Bosančić (mentor), doc. dr. sc. Anita Papić (članica). Sumentor rada bila je dr. sc. Milijana Mičunović.

Obrana diplomskog rada

Dana 28. rujna 2017. student Domagoj Potlimbrzović obranio je diplomski rad pod naslovom “Uporabljivost OPAC-a hrvatskih knjižnica” pred povjerenstvom u sljedećem sastavu: doc. dr. sc. Boris Bosančić (predsjednik), izv. prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković (članica) i prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog (mentorica).

Obrana diplomskog rada

Dana 28. rujna 2017. student Petar Matusina obranio je diplomski rad pod naslovom “Navike čitanja i kupovine knjiga u slobodno vrijeme”  pred povjerenstvom u sastavu prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog (predsjednica), doc. dr. sc. Boris Bosančić (član) i izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog (mentorica).

Obrana diplomskog rada

Dana 27. rujna 2017. godine studentica Sara Bakota obranila je diplomski rad pod naslovom “Razlike u informacijskom ponašanju učenika i učenica pri pretraživanju zdravstvenih informacija” pred povjerenstvom u sljedećem sastavu: izv. prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković (predsjednica), doc. dr. sc. Boris Badurina (član) i doc. dr. sc. Ivana Martinović (mentorica).

Obrana diplomskog rada

Dana 3. srpnja 2017. Stjepan Horvat obranio je diplomski rad pod naslovom “Književne nagrade u Republici Hrvatskoj” pred Povjerenstvom u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog, predsjednica, doc. dr. sc. Goran Tanacković Faletar, sumentor i član te izv. prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković, mentorica.

 

Obrana diplomskog rada

Dana 7. lipnja 2017. Sanja Lapiš obranila je diplomski rad pod naslovom “E-knjiga i doživljaj čitanja” pred Povjerenstvom u sljedećem sastavu: izv. prof. dr. sc. Zoran Velagić, predsjednik, doc. dr. sc. Boris Bosančić, član i doc. dr. sc. Boris Badurina, mentor.