Arhiva za ‘Predavanja, radionice i stručna usavršavanja’ Kategoriju

Gostujuće predavanje mr. art. Ive Gobić Vitolović

U sklopu nastave iz predmeta Metode zaštite papirne građe na diplomskom studiju Informatologije održano je gostujuće predavanje vrhunskog predmetnog stručnjaka, mr. art. Ive Gobić Vitolović, voditeljice Odjela za konzervaciju i restauraciju Državnog arhiva u Rijeci (DARI). Predavanje je održano 26. siječnja 2018. godine u trajanju od 3 (tri) školska sata i bilo je podijeljeno u dva dijela. U prvom dijelu održano je predavanje pod naslovom Djelatnost Odjela za konzervaciju i restauraciju DARI gdje su na iznimno zanimljiv i poučan način predstavljene aktivnosti koje se provode u navedenoj instituciji. Naime, kolegica je dio školovanja i konzervatorsko-restauratorske prakse provela u inozemstvu, a po povratku u Hrvatsku je samostalno ustrojila rad spomenutog Odjela te su studenti iz prve ruke imali prigodu poslušati iznimno poučan primjer dobre prakse. U drugom dijelu održano je predavanje pod naslovom Metode zaštite papirnog i knjižnog gradiva – konzervacija i restauracija papirne i knjižne građe u kojem su predstavljeni brojni primjeri restauratorsko-konzervatorskih zahvata u praksi. Studenti su mogli vidjeti primjere restauracije knjižnog i plošnog gradiva i upoznati se s razlikama u pristupu. Kolegica je također prikazala i primjere dobre prakse sa seminara koje je pohađala, a koje je vodio doajen restauracije papirne građe, nažalost nedavno preminuli Christopher Clarkson. Predavanju su prisustvovali svi studenti koji slušaju kolegij Metode zaštite papirne građe, a prezentirani sadržaji su bili vrlo kvalitetni te se može zaključiti da je ova aktivnost u potpunosti ispunila zacrtane ciljeve.

prof. dr. sc. Damir Hasenay

Gostujuće predavanje mr. art. Andreje Dragojević

U sklopu nastave iz predmeta Metode zaštite papirne građe na Diplomskom studiju informatologije održano je gostujuće predavanje vrhunskog predmetnog stručnjaka, mr. art. Andreje Dragojević, pročelnice Središnjeg laboratorija za restauraciju i konzervaciju Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu. Predavanje je održano 12. siječnja 2018. godine u trajanju od 3 (tri) školska sata i bilo je podijeljeno u dva dijela. U prvom dijelu održano je predavanje pod naslovom Predstavljanje djelatnosti Središnjeg laboratorija za konzervaciju i restauraciju Hrvatskog državnog arhiva na kojem su na zanimljiv i poučan način predstavljene aktivnosti koje se provode u navedenoj instituciji. Također je u sklopu ovog predavanja prikazan dokumentarni film o restauraciji Dubrovačkog statuta. U drugom dijelu održano je predavanje pod naslovom Konzervatorsko-restauratorski radovi na papiru – iskustva i primjeri u kojem su predstavljeni brojni primjeri restauratorsko-konzervatorskih zahvata u praksi. Studenti su mogli vidjeti primjere od restauracije zidnih papirnih tapeta, knjiga, rukopisa i grafika do jedinstvenog primjera restauracije papirusnih fragmenata iz Arheološkog muzeja u Zagrebu. Predavanju su prisustvovali svi studenti koji slušaju kolegij Metode zaštite papirne građe, a prezentirani sadržaji su bili vrlo kvalitetni te se može zaključiti da je ova aktivnost u potpunosti ispunila zacrtane ciljeve.

prof. dr. sc. Damir Hasenay

Prof. dr. sc. Zoran Velagić održao predavanje u okviru “Research seminar on e-books in digital society” na Sveučilištu u Boråsu

U sklopu završnog seminara švedskog projekta The e-book research project prof. dr. sc. Zoran Velagić, djelatnik našeg Odsjeka i doc. dr. sc. Franjo Pehar s Odjela za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru predstavili su u okviru izlaganja Overview of the Croatian book market, održanom 24. studenog 2017. godine, kontekst razvoja e-knjiga u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na povijesni i opći demografski razvoj. Usto, predstavljena su hrvatska istraživanja provedena zahvaljujući razvoju metodologije na navedenom projektu koji je, između ostalog, rezultirao iznimno kvalitetnom monografijom Books on screens. Švedski nakladnik Nordicom nudi besplatno preuzimanje na poveznici http://www.nordicom.gu.se/sv/publikationer/books-screens.

 

Dr. sc. Dunja Holcer, predsjednica HKD-a, održala predavanje o važnosti profesionalnog umrežavanja studentima preddiplomskog i diplomskog studija Informatologije

Dana 18. 12. 2017. na Odsjeku za informacijske znanosti boravila je Predsjednica Hrvatskog knjižničarskog društva (HKD) dr. sc. Dunja Holcer koja je studentima 1. godine preddiplomskog studija Informatologije, u okviru kolegija “Teorija i praksa informacijskih djelatnosti”, održala predavanje o važnosti profesionalnog umrežavanja. Pri tome se posebno osvrnula na aktivnosti HKD-a (znanstvene i stručne projekte, međunarodno djelovanje, izdavačku djelatnost, ulogu u razvoju nacionalne politike i zakonodavstva koje se odnosi na knjižnice i informacijske stručnjake itd.) i prednosti članstva u tom udruženju. Istog je dana Dunja Holcer, na poziv Kluba Libros održala predavanje i za studente diplomskog studija Informatologije.

 

Predavanje studentice 2. godine diplomskog studija u okviru kolegija Teorija i praksa informacijskih djelatnosti

Dana 11. 12. 2017. u okviru kolegija “Teorija i praksa informacijskih djelatnosti” predavanje je održala Mateja Paradžik, studentica 2. godine diplomskog studija Informatologija i Informacijska tehnologija. Kolegica Paradžik predstavila je studentima 1. godine preddiplomskog studija Informatologije svoj završni rad na temu statusa i percepcije knjižničara u društvu.

 

Studenti 1. godine preddiplomskog studija posjetili Državni arhiv u Osijeku

 

U okviru kolegija Teorija i praksa informacijskih djelatnosti 29. studenoga 2017. godine studenti 1. godine preddiplomskog studija Informatologije posjetili su Državni arhiv u Osijeku. Arhivist Danijel Jelaš upoznao je studente s poviješću i poslovanjem Arhiva, vrstama arhivskog gradiva, obavijesnim pomagalima, odjelima, uslugama itd.

Gostujuće predavanje “Adaptirane knjižnične zgrade”

Dana 22. 11. 2017. u okviru izbornog kolegija “Arhitektura baštinskih ustanova” predavanje je održala Sabina Vidanec, naša diplomandica koja trenutno u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici u Osijeku prolazi stručno osposobljavanje. Kolegica Vidanec upoznala je studente 2. godine diplomskog studija Informatologije s obilježjima adaptiranih knjižničnih zgrada te izazovima s kojima se nose ustanove koje su smještene u zgradama i prostorima koji nisu namjenski građeni za knjižničnu djelatnost.

Kolegica Vidanec, koja je ovu temu izvrsno obradila na svom diplomskom radu (u sklopu kojega je posjetila sve narodne knjižnice u Osječko-baranjskoj županiji te analizirala njihove prostorne karakteristike) objavila je nedavno i znanstveni rad u kojem je objavila spoznaje prikupljene u spomenutom diplomskom istraživanju. Budući da kolegice u okviru kolegija “Arhitektura baštinskih ustanova” provode manje istraživački projekt čiji je cilj analizirati prostorna obilježja središnje knjižnice i svih ogranaka GISKO-a, posebice u odnosu na njihovu funkcionalnost i fizičku dostupnost, nakon izlaganja je uslijedila i rasprava u kojoj su studentice dobile korisne savjete i informacije.

Doc. dr. sc. Anita Papić sudjelovala u Erasmus+ programu mobilnosti nastavnog osoblja na Humboldt Universität zu Berlin

 

 

Doc. dr. sc. Anita Papić sudjelovala je u Erasmus+ programu mobilnosti nastavnog osoblja na Humboldt Universität zu Berlin u Njemačkoj u rujnu 2017. godine u vidu stručnog usavršavanja kroz intenzivni program u sklopu European Summer School for Scientometrics u zajedničkoj organizaciji četiri sveučilišta: Humboldt Universität zu Berlin u Njemačkoj, Universität Wien u Austriji, Universidad de Granada u Španjolskoj i Katholieke Universiteit Leuven u Belgiji.

European Summer School on Information Science 2017 (28. kolovoz– 01. rujan 2017., Katlenburg, Njemačka)

U razdoblju od 28. kolovoza do 1. rujna 2017. održana je Prva europska ljetna škola informacijskih znanosti organizirana u okviru Erasmus+ projekta EINFOSE. Ljetna škola, čiji je cilj bio nadograditi znanja iz područja informacijskih znanosti, pokrivala je četiri područja informacijskih i komunikacijskih znanosti (znanstveno-istraživački rad, pretraživanje i pronalaženje informacija, vrednovanje informacijskih usluga i odabrana poglavlja iz informacijskih znanosti).  Sudjelovalo je 24 sudionika iz 12 zemalja Europe i Azije. Sa Sveučilišta u Osijeku na Ljetnoj su školi kao polaznice sudjelovale Ivona Grgić (Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet) i  Vanessa Požežanac (Odsjek za germanistiku, Filozofski fakultet).  Među brojnim stranim predavačima, kao što su Thomas Mandl (Sveučilište Hildesheim, Njemačka), Maja Žumer i Polona Vilar (Sveučilište u Ljubljani, Slovenija), Vittore Casarosa (Sveučilište u Pisi, Italija), Elena Maceviciute (Sveučilište u Borosu), bili su i profesori našeg Odsjeka – prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog i izv. prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković, koje su održale predavanja i radionice iz područja vrednovanja informacijskih usluga, odnosno iz područja važnosti i društvene uloge knjižničarske profesije danas. Sljedeća ljetna škola održat će se u srpnju 2018. godine u Grazu, Austrija.

Dr. sc. Darko Lacović sudjelovao na usavršavanju u okviru programa Erasmus+

 

U okviru programa Erasmus+ dr. sc. Darko Lacović sudjelovao je na tečaju pod nazivom „Activate your English for Teaching“ koji je održan od 24. srpnja do 4. kolovoza 2017. godine u Dublinu (Irska). U okviru ovog programa polaznici (nastavnici u školama i na fakultetima) unaprjeđuju svoja znanja engleskog jezika u različitim kontekstima kroz brojne zadatke, grupne radove, diskusije, obilaske kulturnih institucija (knjižnice, muzeje, galerije) i na taj način dobivaju saznanja o irskoj kulturi, glazbi, književnosti, sportu i sl. Nakon uspješno završenog tečaja stječe se certifikat i jedinstveno multikulturalno iskustvo.

Pretraživanje
Arhiva