Arhiva za ‘Predavanja, radionice i stručna usavršavanja’ Kategoriju

Gostujuće predavanje dr. sc. Maje Krtalić, Senior Lecturer School of Information Management, Victoria University of Wellington, Novi Zeland

Dana 7. svibnja 2018. godine dr. sc. Maja Krtalić, Senior Lecturer, sa Sveučilišta Victoria u Wellingtonu, Novi Zeland održala je online predavanje studentima 1. godine dvopredmetnog diplomskog studija Informatologije.

Studenti su, u okviru kolegija Upravljanje promjenama u informacijskim ustanovama, slušali predavanje o promjenama u organizaciji i poslovanju knjižnica. Profesorica Krtalić se osvrnula na promjene s kojima se knjižnice susreću i njihovim odgovorom na takve promjene te na trendove koji uzrokuju promjene u knjižničnom poslovanju.

Gordana Dukić

Gostujuće predavanje prof. dr. Bernarda Bekavaca, HTW Chur

Dana 26. travnja. 2018. prof. dr. Bernard Bekavac sa sveučilišta HTW Chur (Hochschule für Technik und Wirtschaft) u Švicarskoj održao je predavanje studentima 1. godine dvopredmetnog diplomskog studija Informacijske tehnologije i zainteresiranim nastavnicima Odsjeka za informacijske znanosti. Studenti su se, u okviru kolegija Razvoj korisničkog iskustva aplikacije, upoznali s radom Odsjeka za informacijske znanosti HTW Chur.

Prof. dr. Bernard Bekavac je od 2012. godine voditelj preddiplomskog studija informacijskih znanosti, stručnjak je u području pretraživanja informacija, metapodataka, arhitekture i modeliranja informacijskih sustava, a trenutačno sudjeluje u projektu linked.swissbib.ch – nacionalnom katalogu koji omogućava pretragu knjižničnih kataloga švicarskih sveučilišta, visokih škola, istraživačkih ustanova i dr.

Prof. dr. Bekavac upoznao je studente i djelatnike Odsjeka za informacijske znanosti sa strukturom studija i nastavnim programima te načinima na koje svojim studentima i budućim informacijskim stručnjacima otvaraju mogućnosti zapošljavanja.

Odsjek za informacijske znanosti na Festivalu znanosti 2018

Festival znanosti održao se od 16. do 21. travnja 2018. godine. Krovna tema Festivala znanosti 2018 je bila OTKRIĆA. Odsjek za informacijske znanosti sudjelovao je na Festivalu znanosti 2018 s dvije radionice, tri postera i u radijskoj emisiji Filozofski u eteru.

Dr. sc. Snježana Stanarević Katavić sa studenticama Teom Miličević i Ana Marijom Neretljak je održala radionicu na temu Kako otkriti nevjerodostojne izvore informacija na webu? u okviru koje su se sudionici upoznali s kriterijima koje je moguće primijeniti pri procjeni stručnosti i pouzdanosti izvora informacija s kojima se susreću budući da je činjenica da se na webu nalazi mnoštvo kvalitetnih izvora pouzdanog i stručnog sadržaja, ali i onih koji su slučajno ili namjerno netočni, pristrani, propagandni te čak i zlonamjerni. U opisanim okolnostima posjedovanje vještina procjene vjerodostojnosti informacija na webu postaje nužda za prosječnog korisnika interneta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

Dr.sc. Kristina Feldvari je sa studenticama Endrinom Eskić i Ivanom Ćosić u Prosvjetno-kulturnom centru Mađara održala radionicu pod naslovom Kroz bespuća interneta: OTKRIĆA putem principa informacijskog pretraživanja. Radionica se bavila principima informacijskog pretraživanja koji uključuju upute i trikove kako bolje pretraživati internet u potrazi za informacijama te je bila namijenjena učenicima srednje škole koji su kroz radionicu mogli naučiti i  isprobati različite strategije i tehnike pretraživanja kroz temu hrvatskih i mađarskih izumitelja i otkrića. Iste autorice su na istoimenom posteru predstavile osnovne i napredne strategije i tehnike pretraživanja interneta te dale primjere pretraživanja Googlea te društvenih mreža (Facebook, Instagram i sl.) kako bi se učenicima što bolje predočilo na koji način mogu otkriti nove i zanimljive informacije.

Doc. dr. sc. Anita Papić je sa studenticama Ivonom Grgić, Jelenom Duvančić i Piom Margić na Festivalu znanosti 2018 sudjelovala s dva postera. Poster MISTERIOZNA OTKRIĆA KRIPTOGRAFIJE vizualno prikazuje misteriozna otkrića kriptografije kronološkim tijekom od prvih zapisa drevnog Egipta u vidu hijeroglifa do današnjih suvremenih sofisticiranih računalnih kriptografskih algoritama te ilustrira metode supstitucije i transpozicije (npr. metoda ‘atbash’, Cezarski kod, polialfabetna supstitucija talijanskog kriptografa Leona Battiste Albertija, slavna Enigma Nijemca Arthura Scherbiusa i dr.). Posterom OTKRIĆA PRIRODOM INSPIRIRANIH OPTIMIZACIJSKIH ALGORITAMA autorice su ilustrirale otkrića najpoznatijih, prirodom inspiriranih, optimizacijskih algoritama kao što su primjerice genetski algoritmi, optimizacija kolonijom mrava (engl. ant colony algorithms) i optimizacija rojem čestica (engl. particle swarm optimization).

U novoj epizodi emisije Filozofski u eteru izv.prof.dr.sc. Jakov Sabljić i studentica Amra Hodžić u sklopu Festivala znanosti 2018 razgovarali su o otkrićima u društvenim i humanističkim znanostima s predstavnicima većine odsjeka Filozofskoga fakulteta Osijek, a prof.dr.sc. Kornelija Petr Balog je sudjelovala kao predstavnica Odsjeka za informacijske znanosti. Cijelu epizodu emisije možete poslušati na poveznici.

doc. dr. sc. Anita Papić i prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog

Dani e-infrastrukture 2018

U Sveučilišnom računskom centru (SRCE) 11. i 12. travnja 2018. održala se druga po redu stručna konferencija Dani e-infrastrukture 2018 koja je okupila više od 300 IT stručnjaka i naprednih korisnika informacijskih i komunikacijskih tehnologija iz sustava znanosti i visokog obrazovanja. Mrežna stranica konferencije nalazi se na adresi http://dei.srce.hr/

Tema ovogodišnje konferencije bila je Izazovi (ne)otvorenosti.

Konferencija se odvijala kroz četiri tematska bloka: Informacijski sustavi u znanosti i visokom obrazovanju, Digitalni repozitoriji u znanosti i visokom obrazovanju, Infrastrukture za napredno računanje i Novi alati i tehnologije u obrazovanju, uz dva pozvana predavanja koja su ove godine održali stručnjaci iz Švicarske: Olivier Verscheure, ravnatelj Švicarskoga centra za znanost o podacima (Swiss Data Science Center) te Ann Harding, iz fondacije SWITCH odnosno švicarske Nacionalne i istraživačke mreže (NREN – National research and education network) koja je ujedno i koordinator švicarske AAI federacije.

U dva dana u okviru tematskih blokova održano je 39 predavanja i jedna rasprava vezana uz ne(otvorenost) digitalnih repozitorija u akademskoj zajednici u kojoj je, na poziv organizatora, sudjelovao i Boris Bosančić, docent s Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku. Na panel raspravi je istaknut dobar primjer prakse digitalnog repozitorija Filozofskog fakulteta koji veliku većinu radova ima u otvorenom pristupu.

doc. dr. sc. Boris Bosančić

Dani e-infrastrukture - Srce DEI 2018 - prvi dan

Gostujuće predavanje Dunje Marije Gabriel, knjižničarske savjetnice

U sklopu kolegija Vrednovanje informacijskih usluga (1. godina diplomskog studija ) 11. travnja 2018. godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku gostovala je gošća predavačica Dunja Marija Gabriel, knjižničarska savjetnica za narodne knjižnice uposlena u Hrvatskom zavodu za knjižničarstvo pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Kolegica Gabriel koja je koordinatorica Projekta za online statistiku (2013.-2018.) održala je zanimljivo predavanje o ovom vrlo važnom projektu za hrvatsku knjižničarsku zajednicu koji je pri završetku i trenutačno je u fazi testiranja i educiranja korisnika.

prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog

Gostujuće predavanje Sanje Bunić, više knjižničarke

Dana 26. 3. 2018. Sanja Bunić, viša knjižničarka, iz Knjižnica grada Zagreba (KGZ) održala je predavanja studentima 1. i 3. godine preddiplomskog studija Informatologije. Studenti prve godine, u okviru kolegija Mreže narodnih knjižnica, upoznali su se tom prilikom s knjižničnom mrežom grada Zagreba (najvećom u Hrvatskoj) i bogatim i raznovrsnim aktivnostima i projektima KGZ-a.

Sanja Bunić, dobitnica nagrade Ponos Hrvatske 2016. godine te EIFL-ove nagrade za inovativne knjižnične usluge za 2011./2012. godinu za projekt „Knjigom do krova“, studente je potom upoznala sa spomenutim projektom kojeg je sama osmislila i knjižničnim uslugama koje se nude osobama s iskustvima beskućništva u gradu Zagrebu.

Kolegica Bunić je studentima 3. godine preddiplomskog studija Informatologije održala predavanje o radu i odgovornostima informatora u suvremenim narodnim knjižnicama te ukazala na specifičnosti njihova rada u KGZ-u (Gradska knjižnica).

izv. prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković

Gostujuće predavanje mr. art. Ive Gobić Vitolović

U sklopu nastave iz predmeta Metode zaštite papirne građe na diplomskom studiju Informatologije održano je gostujuće predavanje vrhunskog predmetnog stručnjaka, mr. art. Ive Gobić Vitolović, voditeljice Odjela za konzervaciju i restauraciju Državnog arhiva u Rijeci (DARI). Predavanje je održano 26. siječnja 2018. godine u trajanju od 3 (tri) školska sata i bilo je podijeljeno u dva dijela. U prvom dijelu održano je predavanje pod naslovom Djelatnost Odjela za konzervaciju i restauraciju DARI gdje su na iznimno zanimljiv i poučan način predstavljene aktivnosti koje se provode u navedenoj instituciji. Naime, kolegica je dio školovanja i konzervatorsko-restauratorske prakse provela u inozemstvu, a po povratku u Hrvatsku je samostalno ustrojila rad spomenutog Odjela te su studenti iz prve ruke imali prigodu poslušati iznimno poučan primjer dobre prakse. U drugom dijelu održano je predavanje pod naslovom Metode zaštite papirnog i knjižnog gradiva – konzervacija i restauracija papirne i knjižne građe u kojem su predstavljeni brojni primjeri restauratorsko-konzervatorskih zahvata u praksi. Studenti su mogli vidjeti primjere restauracije knjižnog i plošnog gradiva i upoznati se s razlikama u pristupu. Kolegica je također prikazala i primjere dobre prakse sa seminara koje je pohađala, a koje je vodio doajen restauracije papirne građe, nažalost nedavno preminuli Christopher Clarkson. Predavanju su prisustvovali svi studenti koji slušaju kolegij Metode zaštite papirne građe, a prezentirani sadržaji su bili vrlo kvalitetni te se može zaključiti da je ova aktivnost u potpunosti ispunila zacrtane ciljeve.

prof. dr. sc. Damir Hasenay

Gostujuće predavanje mr. art. Andreje Dragojević

U sklopu nastave iz predmeta Metode zaštite papirne građe na Diplomskom studiju informatologije održano je gostujuće predavanje vrhunskog predmetnog stručnjaka, mr. art. Andreje Dragojević, pročelnice Središnjeg laboratorija za restauraciju i konzervaciju Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu. Predavanje je održano 12. siječnja 2018. godine u trajanju od 3 (tri) školska sata i bilo je podijeljeno u dva dijela. U prvom dijelu održano je predavanje pod naslovom Predstavljanje djelatnosti Središnjeg laboratorija za konzervaciju i restauraciju Hrvatskog državnog arhiva na kojem su na zanimljiv i poučan način predstavljene aktivnosti koje se provode u navedenoj instituciji. Također je u sklopu ovog predavanja prikazan dokumentarni film o restauraciji Dubrovačkog statuta. U drugom dijelu održano je predavanje pod naslovom Konzervatorsko-restauratorski radovi na papiru – iskustva i primjeri u kojem su predstavljeni brojni primjeri restauratorsko-konzervatorskih zahvata u praksi. Studenti su mogli vidjeti primjere od restauracije zidnih papirnih tapeta, knjiga, rukopisa i grafika do jedinstvenog primjera restauracije papirusnih fragmenata iz Arheološkog muzeja u Zagrebu. Predavanju su prisustvovali svi studenti koji slušaju kolegij Metode zaštite papirne građe, a prezentirani sadržaji su bili vrlo kvalitetni te se može zaključiti da je ova aktivnost u potpunosti ispunila zacrtane ciljeve.

prof. dr. sc. Damir Hasenay

Prof. dr. sc. Zoran Velagić održao predavanje u okviru “Research seminar on e-books in digital society” na Sveučilištu u Boråsu

U sklopu završnog seminara švedskog projekta The e-book research project prof. dr. sc. Zoran Velagić, djelatnik našeg Odsjeka i doc. dr. sc. Franjo Pehar s Odjela za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru predstavili su u okviru izlaganja Overview of the Croatian book market, održanom 24. studenog 2017. godine, kontekst razvoja e-knjiga u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na povijesni i opći demografski razvoj. Usto, predstavljena su hrvatska istraživanja provedena zahvaljujući razvoju metodologije na navedenom projektu koji je, između ostalog, rezultirao iznimno kvalitetnom monografijom Books on screens. Švedski nakladnik Nordicom nudi besplatno preuzimanje na poveznici http://www.nordicom.gu.se/sv/publikationer/books-screens.

 

Dr. sc. Dunja Holcer, predsjednica HKD-a, održala predavanje o važnosti profesionalnog umrežavanja studentima preddiplomskog i diplomskog studija Informatologije

Dana 18. 12. 2017. na Odsjeku za informacijske znanosti boravila je Predsjednica Hrvatskog knjižničarskog društva (HKD) dr. sc. Dunja Holcer koja je studentima 1. godine preddiplomskog studija Informatologije, u okviru kolegija “Teorija i praksa informacijskih djelatnosti”, održala predavanje o važnosti profesionalnog umrežavanja. Pri tome se posebno osvrnula na aktivnosti HKD-a (znanstvene i stručne projekte, međunarodno djelovanje, izdavačku djelatnost, ulogu u razvoju nacionalne politike i zakonodavstva koje se odnosi na knjižnice i informacijske stručnjake itd.) i prednosti članstva u tom udruženju. Istog je dana Dunja Holcer, na poziv Kluba Libros održala predavanje i za studente diplomskog studija Informatologije.

 

Pretraživanje
Arhiva