Gostujuće predavanje

18. 12. 2019. godine u okviru kolegija Teorija i praksa organizacije informacija (dvopredmetni studij informatologije, 2 godina) održano predavanje gostujuće predavačice mr. sc. Snježane Radovanlija Mileusnić (Muzejski dokumentacijski centar Zagreb). Održano je predavanje pod naslovom METODOLOGIJA PRIKUPLJANJA I OBRADE PODATAKA O JEDINICAMA KNJIŽEVNE BAŠTINE ZA POTREBE ONLINE TEMATSKOGA VODIČA KNJIŽEVNA BAŠTINA U MUZEJIMA.

prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog

Gostujuće predavanje

 

 

Naša bivša studentica Ana Leh iz tvrtke Factory održala je predavanje pod naslovom Dizjan i development moblinih i web aplikacija. Predavanje na temu UI/UX design na održano je na kolegiju Oblikovanje mrežnih stranica u sklopu preddiplomskog studija informatologije. Lijepo je vidjeti kada bivši studenti dođu mlađim kolegama prenositi svoje iskustvo u radu.

Tomislav Jakopec

Erasmus razmjena – Professor emerita Diane Sonnenwald

Od 11. do 15. studenog 2019. godine na Odsjeku za informacijske znanosti gostovala je professor emerita Diane Sonnenwald. Preko Erasmus+ programa mobilnosti nastavnog osoblja, profesorica Sonnenwald održala je predavanje i radionicu na temu ponašanja korisnika prilikom interakcije s rijetkim povijesnim knjigama. Predavanja i radionice održane su sa studentima 1. godine diplomskog studija Informatologije u sklopu kolegija Istraživačke metode u informacijskim znanostima. Diane H. Sonnenwald predavala je i bila voditeljica katedre informacijskih znanosti i knjižničarstva na sveučilištu University College Dublin u Irskoj, a trenutno radi na projektima koji pridonose razvoju dizajna tehnologije proširene stvarnosti koja će stvoriti nove načine interakcije korisnika s rijetkim knjigama.

Mirna Gilman Ranogajec

Gostujuće predavanje prof. dr. sc. Elene Maceviciute

Prof. dr. sc. Elena Maceviciute (Swedish School of Library and Information Science, University of Borås, Sweden & Digital Media Lab, Faculty of Communication, Vilnius University, Lithuania) boravila je od 20. do 26. svibnja 2019. na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofski fakultet Osijek u okviru Erasmus programa. Tijekom svog boravka profesorica Maceviciute održala je niz zanimljivih predavanja. U izlaganju naslovljenom “Overcoming the digital divide through the training in digital reading”, a koje je bilo namijenjeno studentima dipl. studija Informatologije i Nakladništva, ali i svima ostalima zainteresiranima, predstavljeni su rezultati recentnog znanstvenog projekta kojim se pokušalo istražiti kako digitalno čitanje i digitalne intervencije mogu pridonijeti smanjivanju digitalne podjele, posebice u odnosu na društveno isključene skupine u društvu. Za studente prve godine diplomskog studija Informatologija, u okviru kolegija Upravljanje zbirkama u informacijskim ustanovama i Vrednovanje informacijskih održana su dva predavanja na temu upravljanja e-knjigama u narodnim i visokoškolskim knjižnicama te jedno predavanje posvećeno temeljnim konceptima vezanim uz vrednovanje informacijskih službi i usluga.

prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković

Gostujuće predavanje Alice Kolarić, Gradska knjižnica Rijeka

 

Dana 15. siječnja 2019. godine Alica Kolarić, knjižničarka iz Gradske knjižnice Rijeka održala je gostujuće predavanje studentima 2. godine diplomskog studija Informatologije u sklopu kolegija Oblici i strategije rada s mladima u informacijskom okruženju (nositelj: doc.dr.sc. Ivana Martinović).

Alica Kolarić je dipl. prof. filozofije i komparatist književnosti i dipl. knjižničar, trenutna je predsjednica Komisije za knjižnične usluge za djecu i mladež Hrvatskog knjižničarskog društva.  Studente je upoznala sa suvremenim metodama rada s mladima u knjižnici, programima poticanja čitanja mladih, zatim je predstavila projekte na kojima sudjeluje ili je sudjelovala te pružila uvid u praktična znanja i izazove s kojima se susretala prilikom rada s mladima u knjižnici.

Jure Žilić

Gostujuće predavanje Alte Pavin Banović, mag. teologije i knjižničarstva

 

U okviru nastave iz kolegija Organizacija i poslovanje informacijskih ustanova II. magistrica teologije i knjižničarstva Alta Pavin Banović održala je 2. svibnja 2019. godine predavanje o poslovanju knjižnice Medicinske škole u Osijeku. U svome izlaganju ukratko se osvrnula na povijesni razvoj knjižnice te na građu, usluge i aktivnosti koji se organiziraju za korisnike (npr. Noć knjige, čitateljski klubovi, izložbe i sl.). Osim toga predstavila je i metodički priručnik pod nazivom Od knjige do oblaka kojega je napisala u suatorstvu s Ružom Jozić. U njemu se donose korisni primjeri za školske knjižničare koji provode knjižnično-informacijski te medijski odgoj i obrazovanje učenika.

doc. dr. sc. Darko Lacović

Predavanje Srđana Lukačevića, voditelja nabave građe u GISKO-u

Dana 24. 4. 2019. Srđan Lukačević, viši knjižničar, iz Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek održao je predavanje za studente 1. godine diplomskog studija Informatologije u okviru kolegija Upravljanje zbirkama u informacijskim ustanovama. U okviru ovog predavanja, koje se održalo u GISKO-u, studenti su se upoznali sa specifičnostima izgradnje fonda u knjižnici s dvojnom funkcijom i odgovornostima voditelja nabave u središnjoj županijskoj knjižnici te su isprobali VR tehnologiju koja se nalazi na raspolaganju svim korisnicima ove knjižnice.

izv. prof dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković

Gostujuće predavanje Jasmine Kende, dipl. knjižničarke

 

Jasmina Kenda, dipl. knjižničarka, iz Knjižnica grada Zagreba, održala je dana 17. 4. 2019. za studente 1. godine diplomskog studija Informatologije na Filozofskom fakultetu Osijek predavanje o izgradnji knjižničnog fonda u Knjižnicama grada Zagreba. Predavanje je održano u okviru kolegija Upravljanje zbirkama u informacijskim ustanovama, a poseban je naglasak bio na problematici koordinirane nabave građe. Predavanje je održano preko Skypea.

izv. prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković

 

Gostujuća predavanja Sanje Bunić, knjižničarske savjetnice

 

 

Sanja Bunić, knjižničarska savjetnica, iz Knjižnica grada Zagreba održala je predavanja studentima preddiplomskog studija Informatologije. Unutar kolegija Mreže narodnih knjižnica, studentima 1. godine održala je predavanje o raznovrsnim projektima i općenito djelatnosti KGZ-a te o uslugama osobama s iskustvom beskućnoštva, a studentima je 2. godine u okviru kolegija Informacijski izvori i službe održala predavanja o zaduženjima i odgovornostima informatora u najvećoj knjižničnoj mreži u zemlji (KGZ) danas.

izv. prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković

 

Gostujuće predavanje Ivane Prgine, više arhivistice

Dana 18. siječnja 2019. godine u sklopu nastave iz predmeta Metode zaštite papirne građe na dvopredmetnom diplomskom studiju Informatologije održano je gostujuće predavanje vrhunskog predmetnog stručnjaka, Ivane Prgin, više arhivistice, pročelnice Odjela za informacije i komunikaciju Hrvatskog državnog arhiva (HDA) u Zagrebu. Predavanje je podijeljeno u pet cjelina te su obrađeni osnovni pojmovi arhivskog poslovanja u domeni zaštite papirne građe, organizacijski elementi arhivske službe, pravni okvir zaštite arhivskoga gradiva, obveze stvaratelja, vlasnika i posjednika arhivskoga gradiva te elementi koji čine okvir za fizičku i intelektualnu zaštitu arhivskoga gradiva izvan arhiva.