Arhiva za ‘Nastavne aktivnosti’ Kategoriju

Posjet studenata preddiplomskog studija Informatologije Muzeju Slavonije Osijek

Dana 6. 11. 2017.  studenti prve i treće godine preddiplomskog studija Informatologije posjetili su, u okviru izbornog kolegija “Muzeji i muzeologija”, Muzej Slavonije Osijek. Viši kustos Grgur Marko Ivanković proveo je studente kroz izložbu “Osijek u godini osnutka muzeja – 1877. na fotografijama osječkog fotografa Juliusa Exnera”. Izložene fotografije daju uvid u izgled grada u godini u kojoj je osnovan današnji Muzej Slavonije, a ujedno predstavljaju i najstariju sustavno snimljenu seriju fotografija grada Osijeka. Studenti su na primjeru ove izložbe saznali kako nastaje muzejska izložba, tko sve u njezinu nastanku sudjeluje te s kojim se izazovima u tom procesu kustosi susreću.

 

 

Obrane diplomskih radova

Dana 4. listopada studentica Iva Lilijan obranila je diplomski rad pod naslovom “Digitalna građa sveučilišnih knjižnica u Osijeku: strategije zaštite” pred povjerenstvom u sljedećem sastavu: doc. dr. sc. Boris Badurina (predsjednik), izv. prof. dr. sc. Jelena Lakuš (članica) i prof. dr. sc. Zoran Velagić (mentor).

Dana 4. listopada studentica Katharina Rostoš obranila je diplomski rad pod naslovom “Vizualni identitet mrežnih stranica nakladnika: komparativna analiza” pred povjerenstvom u sljedećem sastavu: izv. prof. dr. sc. Jelena Lakuš, (predsjednica), doc. dr. sc. Boris Badurina (član) i prof. dr. sc. Zoran Velagić (mentor).

Dana 4. listopada studentica Kristina Terzić obranila je diplomski rad pod naslovom “Kultura bestselera u suvremenoj Hrvatskoj” pred povjerenstvom u sljedećem sastavu: doc. dr. sc. Boris Badurina (predsjednik), izv. prof. dr. sc. Jelena Lakuš (članica) i prof. dr. sc. Zoran Velagić (mentor).

Obrana diplomskog rada

Dana 28. 9. 2017. student Luka Buljan obranio je diplomski rad pod naslovom “Informacija u netokraciji” pred povjerenstvom u sljedećem sastavu: doc. dr. sc. Boris Badurina (predsjednik), doc. dr. sc. Boris Bosančić (mentor), doc. dr. sc. Anita Papić (članica). Sumentor rada bila je dr. sc. Milijana Mičunović.

Obrana diplomskog rada

Dana 28. rujna 2017. student Domagoj Potlimbrzović obranio je diplomski rad pod naslovom “Uporabljivost OPAC-a hrvatskih knjižnica” pred povjerenstvom u sljedećem sastavu: doc. dr. sc. Boris Bosančić (predsjednik), izv. prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković (članica) i prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog (mentorica).

Obrana diplomskog rada

Dana 28. rujna 2017. student Petar Matusina obranio je diplomski rad pod naslovom “Navike čitanja i kupovine knjiga u slobodno vrijeme”  pred povjerenstvom u sastavu prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog (predsjednica), doc. dr. sc. Boris Bosančić (član) i izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog (mentorica).

Obrana diplomskog rada

Dana 27. rujna 2017. godine studentica Sara Bakota obranila je diplomski rad pod naslovom “Razlike u informacijskom ponašanju učenika i učenica pri pretraživanju zdravstvenih informacija” pred povjerenstvom u sljedećem sastavu: izv. prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković (predsjednica), doc. dr. sc. Boris Badurina (član) i doc. dr. sc. Ivana Martinović (mentorica).

Obrana diplomskog rada

Dana 3. srpnja 2017. Stjepan Horvat obranio je diplomski rad pod naslovom “Književne nagrade u Republici Hrvatskoj” pred Povjerenstvom u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog, predsjednica, doc. dr. sc. Goran Tanacković Faletar, sumentor i član te izv. prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković, mentorica.

 

Obrana diplomskog rada

Dana 7. lipnja 2017. Sanja Lapiš obranila je diplomski rad pod naslovom “E-knjiga i doživljaj čitanja” pred Povjerenstvom u sljedećem sastavu: izv. prof. dr. sc. Zoran Velagić, predsjednik, doc. dr. sc. Boris Bosančić, član i doc. dr. sc. Boris Badurina, mentor.

Obrana diplomskog rada

Dana 4. srpnja 2017. studentica Iva Magušić-Dumančić obranila je diplomski rad pod naslovom “Novine kao medij knjižarskog oglašavanja: “Danica”, prvi hrvatski književni i kulturni list”, u sastavu sljedećeg Povjerenstva: prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog, predsjednica, izv. prof. dr. sc. Gordana Dukić, članica i izv. prof. dr. sc. Jelena Lakuš, mentorica.

Projekt diplomskoga studija Informatologije “Osječkim ulicama tragom zavičajnih pisaca”

Glavna ideja ovogodišnjeg projekta pod naslovom Osječkim ulicama tragom zavičajnih pisaca bila je povezivanje gradskih lokaliteta s njihovim opisima u književnim djelima osječkih pisaca. Projekt su u okviru nastavnog plana izradili studenti 2. godine diplomskoga studija Informatologije Filozofskog fakulteta u Osijeku pod mentorstvom doc. dr. sc. Maje Krtalić (FFOS) i Ljiljane Krpeljević, voditeljice razvojno-matične službe Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek.

Izrađena je mrežna stranica koja putem Google karte povezuje lokalitete, snimljene fotografije i odabrane citate iz odgovarajućega djela. Mrežna stranica dostupna je na poveznici: http://knjiga.gskos.hr/~apahek/.

Ovim projektnim radom nastavlja se dugogodišnja suradnja između Filozofskog fakulteta i Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek. Očekuje se da će rezultati projekta pridonijeti razvoju pozitivne slike o gradu Osijeku i njegovim znamenitostima, nadopuniti turističku ponudu grada Osijeka te pružiti brojne informacije svima koji su zainteresirani za kulturno upoznavanje grada na Dravi. Projekt je otvoren za daljnji razvoj i nadopunjavanje.

doc. dr. sc. Maja Krtalić

Pretraživanje
Arhiva