Gostujuće predavanje

18. 12. 2019. godine u okviru kolegija Teorija i praksa organizacije informacija (dvopredmetni studij informatologije, 2 godina) održano predavanje gostujuće predavačice mr. sc. Snježane Radovanlija Mileusnić (Muzejski dokumentacijski centar Zagreb). Održano je predavanje pod naslovom METODOLOGIJA PRIKUPLJANJA I OBRADE PODATAKA O JEDINICAMA KNJIŽEVNE BAŠTINE ZA POTREBE ONLINE TEMATSKOGA VODIČA KNJIŽEVNA BAŠTINA U MUZEJIMA.

prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog

Terenska nastava

17.1.2020. godine održana je terenska nastava u sklopu kolegija Metode zaštite papirne građe za studente 1. godine diplomskog studija informatologije. Terenska nastava obuhvaćala je posjet laboratoriju za konzervaciju i restauraciju Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu te obilazak samog arhiva uz stručno vodstvo. Dočekali su nas srdačno i počastili su nas kako bismo se okrijepili nakon puta. Laboratorij je specijaliziran za konzerviranje i restauriranje spomeničke baštine pisane na papiru, pergameni i koži, a mi smo svi zajedno mogli vidjeti i na konkretnim primjerima kako se to i radi. Na početku su nas odmah uveli u same postupke restauracije knjige na konkretnom primjeru, kako to rade u teoriji, a kasnije su nam pokazali i kako to izgleda u praksi.. Ono što smo slušali na predavanjima, sada smo mogli vidjeti kako u stvarnosti. To se posebno odnosi na pomagala i alate kojima se služe prilikom postupaka koje smo mogli vidjeti uživo, opipati i vidjeti na koji se način koristi. Vidjeli smo kako se mjeri pH oštećenog papira, na koji način radi digitalni mikroskop te isto tako kako se koristi stroj za laminaciju papira koji radi na preko 100°C. Nakon toga, vidjeli smo na koji se način spašava tiskana građa nakon štete koju su napravili kukci gdje se radio postupak popunjavanja pomoću pulpe i hidraulične preše, što je bilo vrlo interesantno za pogledati. U zadnjem dijelu vidjeli smo na koji se način restaurira tiskana građa kao što su matične knjige, nacrti u boji, plakati i sl. te Okolina u kojoj se radi i tip restauracije koji se obavlja što je najviše možda privuklo pažnju svih nas.  Nakon obilaska laboratorija, otišli smo i u obilazak samoga arhiva gdje smo uz stručno vodstvo obišli prizemlje i sve čitaonice koje se u arhivu koriste. Čitaonice i prostorije za skupni rad su renovirane, ali sačuvani su svi izvorni stolovi, vitrine, ornamenti i ukrasi u prostorijama kako bi i dalje svaka prostorija ostala vjerodostojna vremenu u kojem je arhiv izgrađen. Naučili smo važnost restauracije s gledišta djelatnika Arhiva koji su vrlo rado izdvojili strpljenje i vrijeme da nas provedu kroz većinu postupaka koji obavljaju na svakodnevnoj bazi.

Helena Rečić

Izvještaj s prakse u Blatu

Već nekoliko godina naši studenti idu na ljetnu praksu u samostansku knjižnicu Družbe Kćeri Milosrđa u Blatu na Korčuli. Ove godine smo kolegica Konjevod i ja provele 12 dana na praksi, točnije od 14.07. do 27.07.2019. S nama je išla i asistentica Ines Horvat koja nas je mentorirala u radu u knjižnici. Bile smo smještene u prostorijama samostana gdje su nas časne sestre lijepo dočekale i omogućile nam hranu. Rad u knjižnici se najviše sastojao od katalogizacije u sustavu Crolist te razvrstavanja građe i preslagivanja polica. Nakon radnog dana najčešće smo išle do plaže tj do obližnjeg mjesta Prigradice. Navečer su se odvijali razni događaji povodom Blatskog ljeta pa smo uglavnom šetali mjestom i družili se, a jedan dan smo stigle posjetiti i grad Korčulu. Savjetujemo ostalim studentima da iskoriste ovu mogućnost za odrađivanje prakse u Blatu jer imaju priliku malo se maknuti iz Osijeka, upoznati novo mjesto i usavršiti svoj rad u Crolistu koji će im svakako biti potreban ako se žele nastaviti baviti knjižničarstvom.

Mihaela Kolić

Posjet Stalnoj izložbi vodenog svijeta

U okviru nastave iz kolegija Muzeji i muzeologija studenti 1. godine preddiplomskog studija Informatologije posjetili su 11. 11. 2019. Stalnu izložbu vodenog svijeta na kojoj se mogu vidjeti fosili, kućice i ljušture slatkovodnih i kopnenih mekušaca, ali i iz Jadranskog mora i raznih svjetskih mora. Studentima su detaljno predstavljeni najvažniji izlošci iz fundusa, a posebna je pažnja bila posvećena raspravi o zanimljivom procesu nastanka i održavanja ove bogate zbirke, s posebnim naglaskom na problem zaštite velikog dijela fonda (preko 90%) koji se nalazi dislocirano u neadekvatnim uvjetima. Studenti su se upoznali i s problemima s kojima se svakodnevno susreću  privatni sabirači koje pokreće strast i entuzijazam, te želja za očuvanjem kulturne i prirodne baštine te širenjem znanja.

prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković

Gostujuće predavanje

 

 

Naša bivša studentica Ana Leh iz tvrtke Factory održala je predavanje pod naslovom Dizjan i development moblinih i web aplikacija. Predavanje na temu UI/UX design na održano je na kolegiju Oblikovanje mrežnih stranica u sklopu preddiplomskog studija informatologije. Lijepo je vidjeti kada bivši studenti dođu mlađim kolegama prenositi svoje iskustvo u radu.

Tomislav Jakopec

Posjet Arheološkom muzeju

U okviru nastave iz kolegija Muzeji i muzeologija studenti prve godine preddiplomskog studija Informatologije posjetili su 13. 11. 2019. Arheološki muzej u Osijeku. Viša kustosica Slavica Filipović studente je provela kroz stalni postav Muzeja, pri čemu se kritički raspravljalo o samoj muzejskoj arhitekturi (prednostima i nedostacima zgrade koja je namjenski preuređena za muzej),  odabranim muzeološkim pristupima i postupcima u postavljanju i strukturiranju stalnog postava, njegovoj prilagođenosti različitim skupinama posjetitelja te izazovima s kojima se nose domaće muzejske ustanove (sredstva, programi itd.)

prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković

Erasmus razmjena – Professor emerita Diane Sonnenwald

Od 11. do 15. studenog 2019. godine na Odsjeku za informacijske znanosti gostovala je professor emerita Diane Sonnenwald. Preko Erasmus+ programa mobilnosti nastavnog osoblja, profesorica Sonnenwald održala je predavanje i radionicu na temu ponašanja korisnika prilikom interakcije s rijetkim povijesnim knjigama. Predavanja i radionice održane su sa studentima 1. godine diplomskog studija Informatologije u sklopu kolegija Istraživačke metode u informacijskim znanostima. Diane H. Sonnenwald predavala je i bila voditeljica katedre informacijskih znanosti i knjižničarstva na sveučilištu University College Dublin u Irskoj, a trenutno radi na projektima koji pridonose razvoju dizajna tehnologije proširene stvarnosti koja će stvoriti nove načine interakcije korisnika s rijetkim knjigama.

Mirna Gilman Ranogajec

Čitanje slikovnica u dječjem vrtiću “Sunčica”

U četvrtak, 6. lipnja 2019. godine, studenti treće godine preddiplomskog studija Informatologije: Josipa Tustanić, Adriana Hibik, Maria Holjevac i Mihaela Grgić održale su programe čitanja slikovnica u DV “Sunčica” u Osijeku. U jednoj skupini studentice su s djecom “čitale” slikovnicu “Brojevi” autorice Aino-Maija Metsolae uz aktivnost vježbanja ranih matematičkih koncepata. S drugom skupinom djece, studentice su pročitale “Oliviu” autora Iana Falconera. Uslijedila je aktivnost prorađivanja iskustva pročitanog kroz ples. Ove aktivnosti osmišljene su i provedene pod mentorstvom doc.dr.sc. Ivane Martinović i asistentice Mirne Gilman Ranogajec u sklopu kolegija Knjižnični programi i usluge za djecu i mlade.

doc. dr. sc. Ivana Martinović

Razgovor s korisnicima u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici u Osijeku

U okviru kolegija Knjižnični programi i usluge za djecu i mlade kod doc. dr. sc. Ivane Martinović i Mirne Gilman Ranogajec, studenti treće godine preddiplomskog studija Informatologije, u utorak, 28. svibnja 2019. godine susreli su se s korisnicima Odjela za rad s djecom i mladima u Gradskoj i Sveučilišnoj knjižnici u Osijeku. Studenti su u izravnom razgovoru s korisnicima doznali o njihovim iskustvima sudjelovanja u programima koji se održavaju za djecu i mlade. Susretu je prisustvovala i ravnateljica GISKO-a, Dubravka Pađen-Farkaš koja je studentima ispričala o svojim iskustvima kao nekadašnjeg voditelja Odjela za rad s djecom te o poželjnim kompetencijama uspješnog dječjeg knjižničara.

doc. dr. sc. Ivana Martinović

Gostujuće predavanje prof. dr. sc. Elene Maceviciute

Prof. dr. sc. Elena Maceviciute (Swedish School of Library and Information Science, University of Borås, Sweden & Digital Media Lab, Faculty of Communication, Vilnius University, Lithuania) boravila je od 20. do 26. svibnja 2019. na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofski fakultet Osijek u okviru Erasmus programa. Tijekom svog boravka profesorica Maceviciute održala je niz zanimljivih predavanja. U izlaganju naslovljenom “Overcoming the digital divide through the training in digital reading”, a koje je bilo namijenjeno studentima dipl. studija Informatologije i Nakladništva, ali i svima ostalima zainteresiranima, predstavljeni su rezultati recentnog znanstvenog projekta kojim se pokušalo istražiti kako digitalno čitanje i digitalne intervencije mogu pridonijeti smanjivanju digitalne podjele, posebice u odnosu na društveno isključene skupine u društvu. Za studente prve godine diplomskog studija Informatologija, u okviru kolegija Upravljanje zbirkama u informacijskim ustanovama i Vrednovanje informacijskih održana su dva predavanja na temu upravljanja e-knjigama u narodnim i visokoškolskim knjižnicama te jedno predavanje posvećeno temeljnim konceptima vezanim uz vrednovanje informacijskih službi i usluga.

prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković