Obrana diplomskog rada

Dana 12. travnja 2018. godine studentica Mia Ilić obranila je diplomski rad pod naslovom “Mikroskopija u istraživanju strukture i svojstava papirne građe” pred povjerenstvom u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. Zoran Velagić (predsjednik), doc. dr. sc. Jasmina Lukinac Čačić (član) i prof. dr. sc. Damir Hasenay (mentor).

Odgovori

Pretraživanje
Arhiva