Obilježena 70. godišnjica Deklaracije o ljudskim pravima

U okviru predavanja, seminara i vježbi iz kolegija Teorija i praksa informacijskih djelatnosti 11. prosinca 2018. obilježena je 70. godišnjica od proglašenja Deklaracije o ljudskim pravima. Studenti su čitali te raspravljali o važnosti slobodnog pristupa informacijama, što se navodi u 19. članku  Deklaracije kao pravo na slobodu izražavanja te traženja i primanja informacija i ideja preko medija.

Darko Lacović

Odgovori

Pretraživanje
Arhiva