Ciljevi i strategije


Odsjek za pedagogiju

Ciljevi i strategije:

  • nastaviti provoditi kvalitetno i učinkovito obrazovanje na svim kolegijima fleksibilnim putovima učenja i vrednovanja u kontekstu cjeloživotnog obrazovanju i sukladno potrebama zajednice, gospodarstva i razvitka društva, odnosno što transparentnije doprinositi strateškim ciljevima i zadacima Fakulteta i Odsjeka s pripadajućim mjerljivim indikatorima kvalitete i ishodima učenja;

  • daljnja primjena informacijsko-komunikacijskih tehnologija kao pomoći izvođenju i evaluiranju nastave (e-portfolio) u smislu poboljšanja pedagoško-didaktičkog aspekta nastave, osiguranja sustava tehničke i stručne podrške za korištenje ICT u nastavi te svim nastavnicima i studentima omogućiti jednostavan pristup resursima za e-učenje;

  • u budući rad još više uključiti studente i čimbenike iz lokalne zajednice, ojačati već postojeću međunarodnu suradnju te snažnije promovirati ciljeve i ostvarenja.